Oferte locuri de munca top

Registrul locuintelor achizitionate cu TVA redus, modificat din 2023

A fost modificat plafonul prevăzut pentru locuințele ce pot fi vândute cu TVA redus de 5%.

Modificarea a fost realizată în cadrul procedurii pentru organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Registrul, ce are format electronic, va fi consultat pentru a verifica îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea, cu cota redusă de TVA de 5%, de către orice persoană fizică a unei singure locuințe care are o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei (121.951 euro la un curs valutar de 4,92 lei/euro), exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Inițial, valoarea stabilită fusese de 700.000 lei.

De asemenea, registrul va fi completat de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

În acest caz, îndeplinirea condiției se verifică înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata unui avans reprezentând plata parțială sau integrală a contravalorii pentru achiziția unei locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, cu cota redusă de TVA de 5%.

După efectuarea fiecărei înscrieri în registru, precum și după fiecare consultare a registrului, notarului public i se eliberează un certificat generat de aplicația informatică.

Registrul cuprinde următoarele informații:

* datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice;

* datele de identificare ale transmițătorului/transmițătorilor dreptului de proprietate;

* adresa completă a locuinței achiziționate cu cota redusă de TVA de 5%;

* valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operațiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinței, inclusiv asupra terenului pe care este construită;

* numărul și data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

* datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

* datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situația în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentificat actul;

* data și numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicația informatică.

Dispoziții speciale privind organizarea registrului în anul 2023

În anul 2023, notarii completează registrul și cu informațiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.

Aceasta dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parțială sau integrală a contravalorii pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus