Oferte locuri de munca top

Reducerea riscului seismic al cladirilor: cum va fi modificata legea

Va fi îmbunătățită legislația privind reducerea riscului seismic, în urma constatării mai multor probleme legate de bugetele de finanțare, utilizarea fondurilor și accelerarea ritmului de consolidare a clădirilor. Măsurile sunt incluse într-un proiect de lege.

Astfel, va fi interzisă închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție.

De asemenea, va fi prevăzută finanțarea acțiunilor de reducere a riscului seismic de la bugetul de stat pentru clădirile multietajate cu destinația principală de locuință, precum și la clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI sau RsII.

Obligații pentru proprietarii clădirilor

Persoane fizice sau juridice de dețin clădiri şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri vor avea următoarele obligații:

* urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare

* expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente, în vederea încadrării în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie. În cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta lege, nu au fost realizate măsurile de intervenţie fundamentate în expertiza tehnică iniţială se poate efectua, în scopul actualizării măsurilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a clădirii existente în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanţată din bugetele locale

* transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării clădirii în clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, respectiv înscrierea în partea I a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă.

Proprietarii şi administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, vor fi obligați să acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării.

Pentru clădirile expertizate tehnic şi încadrate în clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiză tehnică, proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare clădiri, precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de clădiri de interes şi utilitate publică vor avea următoarele obligații:

* realizarea proiectării lucrărilor de intervenţii de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate;

* începerea execuţiei lucrărilor de intervenţii de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea lucrărilor de intervenţii prin diriginţi de şantier autorizaţi şi recepţia la terminarea lucrărilor, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului tehnic de execuția a lucrărilor de intervenţii în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirii existente la minimul acceptat conform P100-3 în vigoare la data începerii execuției lucrărilor.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

 

Sus