Solplanet x AeroFix

Reducerea la jumatate a impozitului pe cladiri

Primarii încearcă să vină în ajutorul întreprinzătorilor afectați de pandemia de coronavirus. O astfel de măsură este reducerea la jumătate a impozitului anual pentru clădirile nerezidențiale. Aceasta a fost propusă de primăria municipiului Buzău.

Este vorba de clădirile nerezidențiale aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dar și a celor date în folosință printr-un contract de închiriere sau de comodat.

Condiția este ca în timpul pandemiei proprietarii clădirilor să fi fost nevoiți să își întrerupă total activitatea sau să deţină un certificat pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri din care reiese întreruperea parţială a activităţii economice.

De asemenea, edilii din municipiului Buzău propun scutirea de la plata taxei lunare pentru clădiri, pe care o plătesc concesionarii, locatarii sau cei care dețin dreptul de folosință, fiind necesară îndeplinirea condiției prezentate mai sus.

În scopul acordării acestei reduceri, proprietarii clădirilor trebuie să depună o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la Direcția Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Buzău, având ca termen data de 21 decembrie 2020 inclusiv.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus