Oferte locuri de munca top

Reducerea expunerii la radon in cladiri: noi reglementari

Gazul radioactiv ce ajunge din sol în clădiri, radonul este şi principala cauză a cancerului pulmonar în rândul nefumătorilor.

Limitarea expunerii la radon în locuințe și instituții este scopul elaborării unor noi reglementări tehnice (atașate la finalul știrii).

Odată ce vor fi aprobate, noile reglementări vor intra în vigoare în termen de 30 de zile.

Reducerea nivelului de expunere la radon în clădiri existente

Au fost stabilite cerințele de calitate specifice pentru reducerea nivelului de expunere la radon a utilizatorilor clădirilor, în funcție de sursele și căile de acces ale radonului în interiorul clădirii, respectiv de particularitățile amplasamentului clădirilor.

Reglementarea tehnică vizează clădirile existente rezidențiale, publice (clădiri de învățământ, clădiri în care funcționează unități sanitare, clădiri care deservesc servicii publice de asistenţă socială, sedii administrative ale autorităților publice etc.), civile care adăpostesc activităţi economice în care funcţionează sedii de firme, fabrici, industrii, hale, birouri etc.

Totodată, au fost clasificate metodele și tehnicile de remediere a concentrației radonului în funcție de sistemul constructiv și funcțional al clădirilor existente.

Noul ghid conține și metodologii de proiectare și realizare a elementelor de contact a clădirilor existente cu terenul de fundare, precum și a racordurilor de îmbinare a instalațiilor subterane și a trecerilor prin elementele structurale de contact, inclusiv proiectarea și realizarea de hidroizolații rezistente la pătrunderea radonului.

A doua etapa de dezvoltare a unui ansamblu de vile, in curs de autorizare

Prevenire și control a pătrunderii radonului în clădirile noi

Reglementarea tehnică oferă instrumente, metode și tehnici care se implementează pe durata construcției și/sau după terminarea acesteia, pentru minimizarea infiltrației radonului în clădirile noi înainte de ocupare.

Sunt vizate clădirile noi rezidenţiale, publice, administrative şi/sau care adăpostesc activităţi social-culturale (unităţi de învăţământ, clădiri în care funcţionează unităţi sanitare de ocrotire a sănătăţii, clădiri care deservesc servicii publice de asistenţă socială, sedii administrative ale autorităţilor publice, clădiri de cult, clădiri care adăpostesc activităţi artistice, sau activităţi sportive etc.), civile care adăpostesc activităţi economice.

Verificarea clădirii din perspectiva protecţiei împotriva radonului se poate face doar prin măsurarea concentrației de radon.

Măsurarea radonului se efectuează de către laboratoare specializate care dețin un certificat de desemnare eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) pentru această activitate.

Măsurarea radonului se realizează pentru o perioadă mai lungă de timp (minim 3 luni, prin metoda pasivă) și dacă este posibil, în condiții normale de utilizare.

Pentru evaluarea fiabilităţii măsurii aplicate pe termen lung, se recomandă efectuarea de măsurători cu o periodicitate de 10 ani sau ori de câte ori apar modificări structurale sau ale fluxului de aer ca urmare a unor modificări induse de unităţile de încălzire/ventilare.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus