Oferte locuri de munca top

Recrutare transparenta pentru functii publice, impusa prin PNRR

Un nou sistem de recrutare, transparent și incluziv, pentru funcțiile publice va fi promovat în cadrul reformei impusă de PNRR, ce vizează modernizarea managementului funcției publice.

Noile măsuri vor fi aplicate în tandem cu o puternică digitalizare a sectorului public și cu impunerea dobândirii de competențe digitale de către funcționarii publici.

Prevederile au fost incluse într-un proiect de ordonanță de urgență prin care va fi modificat Codul administrativ.

Proiectul de act normativ cuprinde dispoziții cu privire la:

* cariera în funcție publică – norme privind principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei funcţionarului public și terminologia utilizată în cuprinsul proiectului, norme privind managementul carierei în funcția publică, precum și instrumentele de planificare;

* organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice – norme referitoare la planul de recrutare a funcționarilor publici și modalitatea de previzionare a necesarului de resurse umane din funcția publică, organizarea și publicitatea etapei de recrutare, norme privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de verificare a eligibilității, comisiilor de soluționare a contestațiilor privind verificarea eligibilității, comisiilor privind organizarea și desfășurarea a concursului, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor privind organizarea și desfășurarea concursului, norme privind desfăşurarea etapei de recrutare;

* organizarea etapei de selecție pentru ocuparea funcţiilor publice – norme referitoare la înștiințarea Agenției, constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor și atribuțiile acestora, publicitatea etapei de selecție, desfășurarea etapei de selecție, dispoziţii speciale privind desfăşurarea etapelor concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de stat și teritoriale, la care se înscriu persoane cu dizabilităţi, dispoziţii privind nulitatea etapelor concursului, dispoziții privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, dispoziții privind amânarea organizării etapei de selecţie la iniţiativa autorităţilor şi instituţiilor publice, dispoziții privind numirea funcţionarilor publici, dispoziţii speciale privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de stat și teritoriale;

* organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice – norme generale, norme privind organizarea și publicitatea concursului pe post, respectiv înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicitatea concursului, Constituirea și atribuțiile comisiei de verificare a eligibilității, comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind verificarea eligibilității, comisiei privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor și competențelor generale, comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor și competențelor generale, comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, desfășurarea concursului pe post, dispoziţii speciale privind desfăşurarea etapelor concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante locale, la care se înscriu persoane cu dizabilităţi, dispoziții privind nulitatea etapelor concursului, dispoziții privind înregistrarea audio-video a probelor de concurs, dispoziții privind amânarea organizării etapei de selecţie la iniţiativa autorităţilor şi instituţiilor publice și numirea funcționarilor publici;

* dezvoltarea carierei funcționarului public, respectiv perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, promovarea funcționarilor publici, dispoziții speciale privind dezvoltarea carierei înaltului funcționar public.

Incep lucrari la un drum, in valoare de 15 mil euro

 

 

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus