Oferte locuri de munca top

Reabilitarea Palatului Administrativ Maramures poate sa inceapa

Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a Palatului Administrativ Maramureș demarează, după ce a fost semnat de către autoritatea contractantă, Consiliul Județean Maramureș, cu reprezentanții constructorului.

Acest contract are valoarea de circa 110 milioane de lei fără TVA, echivalent a peste 22 milioane de euro.

În cadrul procedurii de achiziție publică a fost depusă o singură ofertă, care a fost de altfel desemnată câștigătoare, cea a asocierii Euras SRL (lider) – Construcții Erbașu SA – Cubicon Invest SRL – Avril SRL.

În clădirea din municipiul Baia Mare, de pe strada Gheorghe Șincai 46, își desfășoară activitatea peste 13 instituții publice din județul Maramureș.

Finanțarea proiectului va fi efectuată din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional (POR) și din Bugetul local al U.A.T. Județul Maramureș.

Principalele etape ale contractului sunt:

* Proiectul tehnic de execuție (PT+CS+DDE);

* D.T.A.C-ul va fi întocmit în baza HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și este o parte din documentația Proiectului tehnic;

* Obținerea Autorizatiei de construire;

* Verificarea tehnică de specialitate a proiectului tehnic DTAC + PT + DDE;

* Execuția lucrărilor autorizate;

* Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului);

* Întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor permanente;

* Întocmire Program de urmărire a comportării lucrării în timp;

* Întocmire Carte Tehnică a Construcției;

* Întocmire Proiect „as-built” pentru obiectivul de investiții;

* Certificat energetic.

Documentatie remediata pentru atribuirea unui contract de 80 mil euro

Durata de execuție a proiectului, cu o valoare totală de 109,9 milioane lei, este de 24 de luni de la începerea lucrărilor. Reabilitarea se va realiza la nivelul întregii clădiri, având o suprafață utilă de 11.920 mp.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus