Oferte locuri de munca top

Reabilitarea cu bani de la stat a blocurilor de locuinte va fi finalizata pana in 2024

Modalitatea de finanțare a lucrărilor nefinalizate de reabilitare a blocurilor de locuințe, lucrări finanțate de stat prin programul 2019-2021, va fi aprobată azi de Guvern.

Proiectele vor fi incluse în programul multianual aferent 2022-2024.

Sumele care vor fi primite de la bugetul de stat vor fi diferențiate în funcție de stadiul realizării lucrărilor de intervenție, după cum urmează:

* Pentru blocurile de locuințe la care au fost finalizate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice, inclusiv a celor pentru care nu au fost încheiate procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor

Pregatiri pentru edificarea unui centru logistic, cu peste 35 mii mp, in Bucuresti

Sumele care pot fi solicitate de la bugetul de stat sunt aferente lucrărilor executate, pentru care nu au fost efectuate transferuri de la bugetul de stat în baza contractului de finanțare multianual 2019-2021, precum și celor executate după expirarea contractului, după caz, și cuprind sumele aferente ajustărilor aplicate prețurilor în baza prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul.

* Pentru blocurile de locuințe la care nu au fost finalizate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice, sumele care pot fi solicitate de la bugetul de stat sunt aferente restului de executat existent la data de 31 decembrie 2021, la care se adaugă, dacă este cazul

Sumele aferente lucrărilor executate anterior datei menționate și pentru care nu au fost efectuate transferuri în baza contractului de finanțare multianual 2019-2021.

* În cazul blocurilor de locuințe pentru care nu erau încheiate contracte de execuție lucrări la data de 31 decembrie 2021

Sumele care pot fi solicitate de la bugetul de stat se stabilesc în baza documentației tehnico-economice aprobate potrivit legii sau a devizului general actualizat după atribuirea contractului de execuție lucrări, după caz.

Parc eolian cu puterea de peste 130 MW, propus in provincie

* Pentru blocurile de locuințe la care nu au fost finalizate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice

Cotele contribuției de la bugetul de stat pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție sunt cele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 18/2009.

Pentru includerea în ”Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2022-2024”, autoritățile administrației publice locale vor transmite Ministerului Dezvoltării solicitări cuprinzând necesarul de sume.

Având în vedere faptul că o parte din blocurile de locuințe sunt finalizate la acest moment, va fi instituită posibilitatea efectuării de transferuri de sume de la bugetul de stat și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual. Aceasta în situația în care acestea au fost decontate de autoritățile administrației publice locale, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus