Oferte locuri de munca top

Reabilitarea cladirilor publice: ajutari de pret si plata unor avansuri

Mai multe modificări vor fi realizate în cadrul ghidului de finanțare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă  a energiei în clădirile publice.

În contextul aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pentru anul 2024, premisele demarării unei noi sesiuni de finanțare au impus modificări asupra ghidului de finanțare. (proiect atașat la finalul știrii)

Astfel, ca urmare a modificării din noiembrie 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, va fi completat articolul în care sunt prezentate categoriile de cheltuieli eligibile, cu cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ, în cuantum de 50% din valoarea prevăzută la poziția 7 din conținutul cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

AFM va putea acorda plăţi reprezentând avans, maxim 30% din valoarea eligibilă a contractelor de furnizare produse/servicii/lucrări, cu încadrarea în 30% din valoarea contractului de finanțare.

Cererea de acordare avans va fi însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii și ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor.

Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans.

Justificarea avansului acordat se va face prin documente care atestă executarea lucrărilor ulterior acordării avansului.

Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererea/cererile de decontare.

Totodată, pentru a elimina transmiterea unor copii ilizibile a certificatelor de atestare fiscală și având în vedere că acestea sunt deja emise în format pdf., nejustificându-se transformarea lor prin scanare în același format, s-a introdus obligația încărcării acestora în forma emisă inițial, cu semnătura digitală a instituţiei emitente, aşa cum au fost emise şi transmise solicitantului.

Acelși proiect de act normativ prevede și abrogarea Anexei nr. 4 la ghid „Factori de conversie pentru calculul energiei primare”, deoarece aceasta cuprinde informații necesare auditorilor energetici, date care, în prezent, se regăsesc în legislația specifică; mai mult, factorii de conversie prezentați în anexa 4 făceau parte dintr-o Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor care nu mai este în vigoare la acest moment.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus