Oferte locuri de munca top

Reabilitarea blocurilor – noi norme pentru programele guvernamentale

Acţiunile corespunzătoare fiecărei etape, precum şi conţinutul-cadru al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe au fost stabilite in noi norme metodologice.

În vederea fundamentării necesarului de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programului național, până la data de 31 iulie a anului în curs autoritățile administrației publice locale încarcă solicitarea în platforma digitală.

Solicitarea va cuprinde necesarul estimat de la bugetul de stat pentru finanțarea cotei-părți, aferentă obiectivelor de investiții noi, și blocurile de locuințe prioritizate cuprinse în programele locale, care vor beneficia de lucrări de intervenție în anul bugetar următor și estimările pentru următorii ani.

Pentru fiecare bloc de locuințe inclus în solicitare se va întocmi și depune cererea de finanțare.

Noile norme metodologice ce reglementează aplicarea OUG nr. 18/2009 sunt structurate pe capitole și, în cadrul acestora, pe secțiuni.

În cadrul capitolului I – Dispoziții generale, sunt definite noțiunile și sintagmele utilizate și sunt prezentate norme cu caracter general privind programele locale multianuale pentru creșterea performanței energetice și programul național.

Cunoscut dezvoltator din Capitala pregateste edificarea unui nou ansamblu

Capitolul II tratează acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– Secţiunea 1 – Identificarea şi inventarierea imobilelor;

– Secţiunea a 2-a – Înştiinţarea asociaţiei de proprietari privind înscrierea în programul local;

– Secţiunea a 3-a – Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local și semnarea contractului de mandat;

– Secţiunea a 4-a – Definitivarea programului local;

– Secţiunea a 5-a –Proiectarea lucrărilor de intervenţie;

– Secţiunea a 6-a – Executarea lucrărilor de intervenţie;

– Secţiunea a 7-a – Recepția la terminarea lucrărilor și eliberarea certificatului de performanță energetică, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire.

Capitolul III tratează finanțarea programelor pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Programele cu finanțare din fonduri europene nerambursabile sau din  fondurile aferente Planului național de redresare și reziliență sunt tratate în cadrul dispozițiilor generale.

Ministerul Dezvoltării centralizează propunerile primite și în baza acestora fundamentează sumele necesare de la bugetul de stat pentru anul următor.

Normele sunt supuse dezbaterii publice pana pe 26 ianuarie a.c.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus