Oferte locuri de munca top

Răspunderea diriginţilor de șantier ar putea crește

Diriginţii de șantier, precum și comisiile de recepţie a lucrărilor răspund administrativ, financiar, civil sau penal pentru orice neregulă constatată de investitor sau de oricare altă persoană interesată în timpul exploatării în următori 10 ani de la recepţia finală sau darea în exploatare a lucrării. Aceasta potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat la sfârșitul anului trecut și depus spre dezbatere la Camera Deputaţilor la începutul acestei luni.

Sancţiunile se aplică în cazul construcţiilor și instalaţiilor noi, dar și pentru reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi și altele asemenea  indiferent de sursa de finanţare, destinaţie sau proprietate.

Investitorul va putea cere de la toţi factorii implicaţi recuperarea pagubelor datorate întârzierii punerii în funcţiune din cauza remedierii deficienţelor constatate la recepţia lucrării cât și pentru imposibilitatea utilizării construcţiilor și/sau instalaţiilor aferente acestora la parametrii proiectaţi din cauza unor deficienţe sau vicii ascunse datorate proiectantului sau constructorului.

Proiectul de lege a fost trimis pentru dezbatere la Comisia pentru industrie și servicii care ar putea emite un raport la sfârșitul lunii februarie.

Iniţiativa legislativă aparţine unui grup de parlamentari PSD și se află în dezbatere la Camera Deputaţilor, cameră decizională în acest caz.

Guvernul Cioloș a acordat aviz negativ acestui proiect de lege. “Întrucât nu există vid legislativ în domeniu, fiind necesară și evitarea paralelismului legislativ, apreciem că propunerea legislativă în cauză, compusă din cele câteva prevederi- redundante și în formă superfluă, lacunare și neclare inclusiv prin necorelare cu legislaţia în vigoare- nu ar putea înlocui/abroga în mod implicit prevederile clare/precise, fără echivoc din conţinutul Legii 10/1995 (legea specială în domeniu) și ale celorlalte reglementări existente, inclusiv ale Codului Civil.”, potrivit punctului de vedere emis de Executiv.

 

TopJobs –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus