Oferte locuri de munca top

Raportarea contabila obligatorie la mijlocul anului pentru anumite firme

Sistemul de raportare contabilă la mijlocul anului va suporta unele modificări.

Acestea vor fi valabile pentru trei categorii de entităţi: microentităţi, entităţi mici și entităţi mijlocii şi mari, conform unui proiect de ordin de ministru.

Astfel, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 va fi aplicat operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Pentru întocmirea raportărilor contabile, încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

Cladire multifunctionala, propusa intr-o zona turistica

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

O singura oferta pentru un proiect rutier de peste 18 mil euro

Pentru raportările de la jumătatea anului nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor prezentate este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.
Față de raportarea contabilă la 30 iunie 2021, sunt de menționat următoarele aspecte:
* prezentarea distinctă a indicatorilor reprezentând cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate și cheltuielile privind consumul de energie;
* modalitatea de depunere a raportărilor contabile, respectiv în formă electronică, pe
portalul www.e-guvernare.ro.
Raportările contabile la 30 iunie 2022 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus