Oferte locuri de munca top

Răgaz de o lună pentru investitorii interesaţi de hidrocentrala Tarniţa – Lăpuşteşti

TarnitaTermenul pentru depunerea documentelor în vederea selectării investitorilor interesaţi de implementarea proiectului de la Tarniţa- Lăpuşteşti a fost prelungit cu aproape o lună.
Construcţia hidrocentralei cu acumulare prin pompaj CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti reprezintă o prioritate a strategiei pe termen scurt şi mediu de dezvoltare a sectorului energetic românesc în perioada 2007 – 2020. Hidrocentrala are un rol esenţial la reglajul frecvenţă – putere necesar odatî cu intrarea în funcţiune a grupurilor 3 şi 4 de la CNE Cernavoda. În prezent, în lume, sunt în exploatare 600 de centrale cu acumulare prin pompaj, în timp ce alte 60 sunt în curs de construcţie sau în faza de proiect.
La capitalul societăţii de proiect HIDRO TARNITA S.A. vor participa companii din domeniul energiei, având capital integral sau majoritar deținut de stat, respectiv: COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., SAPE S.A., NUCLEARELECTRICA S.A. si COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. şi investitori selectaţi, în conformitate cu prevederile legale referitoare la constituirea de societăţi mixte.
Centrala va fi situată la 30 km depărtare de orașul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald, pe versantul stâng al acumulării Tarnița și este prevăzută a se realiza cu patru grupuri reversibile, turbina-pompă, cu o putere instalată de 4x 250 MW, construcția fiind preconizată a se realiza în două etape pe parcursul a 5-7 ani. Fiind o centrala cu acumulare prin pompaj, va asigura o creştere a siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic.
Construcţia centralei de la Tarniţa-Lăpuşteşti înseamnă o investiţie green-field evaluată de proiectantul ISPH PD SA, care a realizat studiul de fezabilitate al părții române la aproximativ 1 miliard de Euro (fara TVA). Investiţia necesară pentru racordarea la Sistemul Energetic National (SEN) include liniile Tarniţa-Gadalin, Tarniţa-Mintia, celule noi în staţiile Cluj-Gadalin şi Mintia, staţia de evacuare a puterii de la CHEAP și va fi asigurată de către C.N.Transelectrica S.A.

Sus