Oferte locuri de munca top

Racordari la apa, extinderea retelelor si modernizarea irigatiilor, cu 4 mld euro

Rețelele de apă și canal vor fi extinse în localitățile din țară, iar fosele comunitare vor fi folosite pentru colectarea apelor uzate. Aceste măsuri sunt cuprinse în Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR), ce urmează să fie aprobat în această săptămână de către Guvern.

Investițiile fac parte din Pilonul I, Componenta I – Sistemul național de gestionare a apei: acces la apă și canalizare, irigații, dezmlăștiniri, lucrări de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă.

Bugetul inițial de negociere al componentei este de 4 miliarde de euro.

Obiectivele principale ale acesteia sunt dezvoltarea sectorului de apă și îmbunătățirile funciare:

Dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată:

* Extinderea accelerată a rețelelor de apă și canal pentru UAT-urile mai mare de 2.000 de locuitori;

* Demararea programului “prima conectare la apă și canalizare”;

* Colectarea și tratarea apelor uzate urbane în UAT-urile mai mici de 2.000 de locuitori folosind fosele comunitare.

Creșterea gradului de adaptare a infrastructurii din domeniul de îmbunătățiri funciare și domeniul intervențiilor active în atmosferă la schimbările climatice, în scopul prevenirii și gestionării riscurilor legate de climă, precum și creșterea capacității de răspuns la condițiile de utilizare eficientă și protecție a surselor de apă:

* Modernizarea sistemelor de irigații pentru prevenirea și gestionarea riscului de secetă/ariditate;

* Modernizarea sistemelor de desecare – drenaj pentru prevenirea și reducerea riscului la inundații și înmlăștinire;

* Dezvoltarea lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor, riscului de alunecări și degradarea terenurilor;

* Extinderea și dezvoltarea infrastructurii pentru combaterea căderilor de grindină și creșterea precipitațiilor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus