Oferte locuri de munca top

Racordarea la sistemul de distributie gaze naturale: noi modificari

Mai multe modificări privind reglementările legate de racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale urmează să fie aprobate.

Acestea îi vizează atât pe clienții casnici, cât și pe cei non casnici.

Potrivit noilor prevederi, finanțarea proiectării și executării racordului, precum și a verificării proiectului aferent instalației de racordare pentru un solicitant, viitor client final casnic, vor putea fi realizate astfel:

* finanțarea suportată integral de către operatorul sistemului de distribuție (OSD) până la limita valorii medii a unui racord;

  • * finanțarea suportată de solicitant, urmând a fi despăgubit de către OSD până la limita contravalorii medii a unui racord.
  • Costurile cu realizarea instalației de racordare care nu fac parte din finanțarea suportată de OSD vor fi suportate de solicitant.

Racordul rezultat în urma finanțării de către OSD, în limita unei valori medii, intră în proprietatea OSD la momentul punerii în funcțiune a acestuia.

Patru noi blocuri de apartamente vor fi edificate intr-un ansamblu din provincie

Solicitantul viitor client non-casnic va finanța în integralitate proiectarea și executarea instalației de racordare aferentă locului de consum.

De asemenea, în urma evaluării și analizării de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale a cererilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD), operatorul va emite și transmite, după caz, unul din următoarele documente, respectiv:

  • * aviz tehnic de racordare (ATR), care cuprinde în principal informații tehnice cu privire la:
  • – extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la SD (lucrări necesare realizării racordării la SD), precum și la instalația de racordare;
  • – instalația de racordare;
  • * notificarea pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în situația în care nu este necesară emiterea unui nou ATR;

* aviz tehnic de principiu (ATP), care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, și în baza căruia se elaborează studiul de fezabilitate necesar înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

În vederea proiectării, verificării proiectului și executării instalației de racordare și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, solicitantul, viitor client casnic sau noncasnic, poate alege una din următoarele variante:

* să fie realizate de către OSD; selecția operatorilor economici autorizați ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de înaltă sau medie, redusă și joasă presiune se realizează de către OSD;

* acestea să fie realizate de către operatorul economic autorizat pentru proiectare sistemelor de distribuție (OEP) și operatorul economic autorizat pentru execuția sistemelor de distribuție (OEE) selectați de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OSD;

* acestea să fie realizate de către OEP și OEE selectați de solicitant. Între OSD și OEP/OEE selectați de solicitant se încheie contracte de prestări servicii ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părți, coroborate cu dispozițiile prezentului regulament și ale contractului de racordare încheiat între solicitant și OSD.

Solicitantul, viitor client casnic sau noncasnic/OSD/OEP poate alege verificatorul de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale , care să verifice din punct de vedere tehnic proiectul pentru autorizarea executării/proiectul tehnic aferent lucrării de realizare a racordului și, după caz, a lucrărilor necesare realizării racordării la SD.

 

Descărcați aici Proiectul Regulament Racordare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus