Oferte locuri de munca top

Racordarea la retelele electrice de interes public: noi propuneri

Mai multe măsuri noi privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public au fost propuse în cadrul unui regulament ANRE.

Astfel, o nouă prevedere urmărește evitarea situației în care utilizatorul nu primește avizul tehnic de racordare din partea operatorului de distribuție. Situația este posibilă atunci când solicitantul racordării este împuternicitul utilizatorului sau, în cazul utilizatorilor clienți casnici, furnizorul de energie electrică.

De asemenea, utilizatorii care dețin locuri de producere/de consum și de producere și care au încheiat contracte de racordare cu operatorul de rețea vor fi obligați să transmite operatorului de rețea autorizaţia de construire a obiectivului.

Termenul va fi stabilit la cel mult 12 luni de la data încheierii contractului de racordare, dar nu mai mult de 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare.

În cazul în care autorizaţia respectivă nu este transmisă operatorului conform celor precizate, avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea și contractul de racordare încetează de drept.

Va fi posibilă încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuție și utilizator, prin operatorul economic desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare.

Acesta din urmă este împuternicit de utilizator să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de distribuție, contractul de racordare și să îl reprezinte pe utilizator în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.

Viitoare hala de productie, cu peste 5 mii mp sc

În cazul în care operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire generale până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a locului de producere/consum și producere, utilizatorul va putea opta pentru achitarea costurilor ce revin celorlalți utilizatori pentru aceleași lucrări de întărire.

În situația în care locul de producere/consum și de producere este pus sub tensiune primul, cu recuperarea ulterioară a acestora de la ceilalți utilizatori.

Astfel, utilizatorii care beneficiază de aceleași lucrări de întărire generale realizate de un prim utilizator vor fi obligați să restituie acestuia, respectiv utilizatorilor ale căror instalații de utilizare au fost puse sub tensiune înaintea instalațiilor de utilizare proprii, contravaloarea cheltuielilor efectuate de acesta/aceștia.

Restituirea va fi realizată inclusiv în cazul utilizatorilor care beneficiază de lucrări de întărire generale, realizate de un prim utilizator pentru care componenta tarifului de racordare ce reprezintă cota de participare la lucrările de întărire respective, necesare evacuării puterii aprobate pentru locul de producere/consum și de producere are valoarea stabilită pe bază de deviz.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus