Oferte locuri de munca top

Racordarea la reteaua electrica: noi reguli de la 1 martie 

Va intra în vigoare, de la 1 martie, procedura pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice.

Însă, un articol anume a intrat deja în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a acestui act normativ.

Noua procedură stabilește regulile pentru determinarea capacității disponibile în rețelele electrice de transport și în rețelele electrice de distribuție la nivelul de tensiune de 110 kV pentru racordarea locurilor de producere deținute de producătorii de energie electrică.
De asemenea, sunt stabilite și regulile privind publicarea în mod transparent și periodic de către operatorul de transport și de sistem a datelor referitoare la capacitățile disponibile în rețelele electrice de transport și în rețelele electrice de distribuție la nivelul de tensiune de 110 kV.

De la data de 3 ianuarie 2022 a intrat în vigoare prevederea : ”Producătorul de energie electrică poate solicita printr-o cerere OTS sau/și OD informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețea a locului de producere ca urmare a informării pe pagina de internet a OTS cu privire la capacitatea disponibilă în RET și în RED la nivelul de tensiune de 110 kV.”

De la 1 martie 2022 intră în vigoare obligația operatorului de transport și de sistem (OTS) de a transmite solicitantului informații generale.

Procedura se aplică de către:

  1. a) operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari pentru informarea producătorilor de energie electrică în vederea racordării la rețelele electrice de interes public a instalațiilor de producere a energiei electrice;
  2. b) producătorii de energie electrică în relația cu operatorul de transport și de sistem și cu operatorii de distribuție concesionari în scopul identificării rețelei electrice, respectiv a zonei de amplasament a acesteia, disponibile din punctul de vedere al capacității pentru racordarea instalațiilor aferente locurilor de producere.

Operatorul de transport și de sistem este obligat să transmită solicitantului informații generale privind:

  1. a) posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de producere;
  2. b) regulile privind racordarea la rețea conform prevederilor regulamentului;
  3. c) acțiunile pe care trebuie să le întreprindă producătorul, respectiv operatorul de rețea pentru racordare;
  4. d) documentele aferente necesare pentru inițierea procesului de racordare;
  5. e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de rețea, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare și tarifele de racordare așa cum rezultă din studiile întocmite, precum și temeiul legal al acestora.

Informațiile prevăzute se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii scrise a acestuia, în formatul stabilit de operator.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus