Oferte locuri de munca top

Racordarea la reteaua electrica, mai rapida

Racordarea la rețeaua de energie electrică va fi mai facilă odată cu simplificarea procedurilor de obținere a autorizațiilor în cascadă.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat „În perioada următoare (…) vom finaliza un amplu proiect derulat în cooperare cu OECD, care prevede debirocratizarea întregului mecanism de racordare, care acum poate dura mai multe luni, prin simplificarea procedurilor de obținere a autorizațiilor în cascadă. De asemenea, în cadrul proiectului încercăm să găsim soluții juridice pentru ca demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor să se deruleze în paralel pentru a urgenta racordarea, și nu secvențial, cum se întâmpla la ora actuală”.

Consiliul Concurenței a arătat că urma implementării angajamentelor asumate de E-Distribuție Muntenia SA (EDM) în contextul investigației privind un potențial abuz de poziție dominantă pe piața distribuției de energie, durata medie de obținere a avizelor tehnice de racordare (ATR) emise de E-Distribuție Muntenia SA a scăzut cu 20% în ultimul an. Aceasta în

Diminuarea timpului de obținere a ATR s-a înregistrat în condițiile în care numărul cererilor de racordare a crescut cu 30%.

Autoritatea de concurență a investigat EDM pentru o posibilă discriminare a companiilor pe piața serviciilor conexe distribuției, ca urmare a selectării, pe alte criterii decât cele prevăzute în procedurile de achiziție publică sau libera alegere a utilizatorului, a unor societăți care elaborează studii de soluție sau proiectează și execută lucrări de instalații electrice.

Suspiciunile au vizat și influențarea duratei și a costurilor de racordare la rețeaua de energie electrică a municipiului București, precum și a opțiunii utilizatorilor de a alege prestatorii de servicii conexe.

Pentru a elimina îngrijorările concurențiale, anul trecut, EDM s-a angajat să implementeze un set de măsuri pentru eficientizarea și transparentizarea procesului de racordare la rețeaua electrică de distribuție și să asigure un tratament corect și nediscriminatoriu pentru toți participanții la acest proces, fie că sunt utilizatori sau alți prestatori de servicii.

Angajamentele au fost implementate gradual pe parcursul anului 2019, conform calendarului asumat, iar respectarea acestora va fi monitorizată de Consiliul Concurenței pe o perioadă de 3 ani.

EDM este operatorul de distribuție care asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu, în baza licenței pentru distribuția energiei electrice eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Compania face parte din grupul italian ENEL, care are activități diverse în sectorul energiei electrice, atât în România, cât și în alte state din Uniunea Europeană.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus