Oferte locuri de munca top

Racordarea la reteaua electrica: ce masuri va lua ANRE

Pentru racordarea anumitor categorii de utilizatori la rețelele electrice de interes public, blocată de dificultățile operatorilor de distribuție de a achiziționa contoare de măsurare a energiei electrice, ANRE pregătește unele măsuri.

Măsurile se referă, în principal, la includerea posibilității utilizatorilor clienţi finali casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la rețelele electrice de joasă tensiune, precum şi a prosumatorilor de a achiziționa grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice.

Operatorul de rețea va fi obligat să ramburseze utilizatorului contravaloarea echipamentelor achiziționate de utilizatori, astfel:

* în cazul utilizatorilor clienţi finali casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la rețelele electrice de joasă tensiune la termenele stabilite în contractele de racordare pentru rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului;

* în cazul prosumatorilor, alții decât cei care intră în categoria utilizatorilor menționați anterior, la termenele stabilite în contractele de racordare.

Viitor parc fotovoltaic, in vecinatatea unui parc industrial

Rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice se realizează pe baza documentelor justificative prezentate de utilizator operatorului de distribuție, fără a se limita la: factura fiscală, certificate de conformitate, certificate de garanție etc.

Pentru aceste situații, contractele de racordare vor include valoarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice.

Va fi menținută obligația operatorului de distribuție de a monta contorul de măsurare a energiei electrice.

În cazul în care utilizatorul nu pune la dispoziția operatorului de distribuție contorul de măsurare a energiei electrice astfel încât să poată fi respectate termenele contractuale, termenul de 5 zile lucrătoare curge de la data procesului verbal de predare de către utilizator și de primire de către operator a contorului respectiv.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus