Solplanet x AeroFix

Racordarea la gazele naturale a ansamblurilor rezidentiale

În cel mult 20 de zile de la primirea cererii de racordare la gaze naturale şi a documentelor ce o însoţesc, operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale va stabili soluția tehnică. Aceasta conform unui proiect de ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (document atașat la finalul articolului).

În cazul ansamblurilor rezidențiale, operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale va finanța lucrările de extindere și branșare necesare pentru racordarea solicitanților, numai până la limita de proprietate a terenului pe care se edifică ansamblul rezidențial.

Pe terenul proprietate privată, realizarea instalației comune de utilizare a gazelor naturale este finanțată de către dezvoltator.

Modificări pentru clienții casnici

Noul proiect normativ introduce posibilitatea ca lucrările de proiectare a racordului să poată fi realizate și prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE, selectat de solicitanții viitori clienți casnici.

Totodată, a fost introdusă o modificare în cazul solicitărilor clienților finali casnici și non casnici pentru care operatorul de distribuție este obligat să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de extindere şi branşare.

În termen de 60 de zile de la desemnarea operatorului economic autorizat ANRE de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, acesta este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării.

Dacă sunt necesare avize, care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul de 60 de zile se decalează corespunzător până la obținerea acestora.

După obținerea documentelor, operatorul economic desemnat depune documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării în termen de 30 zile.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus