Oferte locuri de munca top

Racordare locurilor de producere a energiei electrice: noi reguli

Noi schimbări au fost propuse în cadrul Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, după ce s-a terminat perioada de consultare publică a documentului cu părțile interesate.

Astfel, față de măsurile propuse prin proiectul de act normativ în faza întâi de consultare publică, proiectul de act normativ are în vedere mai multe modificări.

În ceea ce privește alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, va fi modificată de la 1 MW la 5 MW puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice.

Data pentru punerea în aplicare a prevederilor metodologiei se decalează de la 1 ianuarie 2025 la 1 ianuarie 2026.

Au fost menționate explicit în Metodologie elementele avute în vedere la elaborarea de către OTS a studiului de soluție global, respectiv toate centralele electrice pentru care au fost emise avize tehnice de racordare în termen de valabilitate, inclusiv lucrările de întărire generale ale rețelei electrice aferente, executate sau care urmează să fie executate conform prevederilor avizelor tehnice de racordare.

A fost revizuit modul de calcul al prețului de pornire a licitație, prin raportarea valorii totale estimate a lucrărilor suplimentare de dezvoltare la capacitatea totală disponibilă a rețelelor electrice provenită din lucrările suplimentare de dezvoltare, față de raportarea valorii respective la capacitatea totală solicitată de utilizatori pentru alocare.

A fost inclusă obligația utilizatorilor de a constitui o garanție financiară la contractul de alocare de capacitate, pentru plata capacității alocate, în cuantum de 1% din valoarea contractului.

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Contractul de alocare de capacitate va fi inclus între documentele care se atașează cererii de racordare a unor locuri de producere/de consum și de producere cu puteri instalate ale capacitățlor de producere mai mari sau egale cu 5MW.

Operatorul de rețea va avea obligația de a comunica utilizatorului, odată cu studiul de soluție avizat, și a cuantumului garanției financiare pe care utilizatorul trebuie să o constituie în favoarea operatorului, aferentă soluției/soluțiilor de racordare prevăzute în studiu.

Pe o fosta platforma industriala vor fi construite blocuri

Avizul tehnic de racordare pentru locurile de producere/de consum și de producere cu puteri instalate ale capacităților de producere mai mari sau egale cu 5 MW este condiționat de îndeplinirea tuturor obligațiilor privind plata capacității alocate în conformitate cu prevederile din contractul de alocare de capacitate.

Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare este condiţionată inclusiv de constituirea garanției financiare în favoarea operatorului de rețea.

Între condițiile de executare a garanției financiare a fost inclusă și situația în care autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de consum şi/sau de producere ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică nu este transmisă operatorului de reţea în termenele prevăzute în contractul de racordare.

Utilizatorul va fi obligat să depună cererea de încheiere a contractului de racordare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de încetarea perioadei de valabilitate a ATR.

Termenele în care utilizatorul trebuie să prezinte operatorului de rețea autorizația de construire a obiectivului se pot prelungi o singură dată, cu maximum 12 luni, cu acordul scris al operatorului de rețea și cu informarea autoritățiicompetente.

Aceasta în condițiile în care utilizatorul constituie o garanție financiară suplimentară în favoarea operatorului de rețea în procent de 5% din valoarea tarifului de racordare, pe care o depune la operatorul de rețea în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acordului scris al acestuia și în condițiile în care documentele justificative prezentate operatorului de rețea confirmă faptul că motivele întârzierii nu sunt în controlul utilizatorului.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus