Solplanet x AeroFix

PUZ-urile si PUD-urile pe litoral, avizate de Ministerul Turismului

Tipurile de lucrări admise și perioada de construire în apropierea țărmului Mării Negre și a apelor naturale urmează să fie reglementate printr-un proiect de lege înaintat de Guvern. Acesta este în prezent înregistrat la Senat pentru dezbatere.

Inițiatorii proiectului Legii Turismului au în vedere ca primăriile pe a căror rază administrativ – teritorială se află stațiuni turistice să supună spre avizare Ministerului Turismului (autoritatea administrației publice centrală responsabilă în domeniul turismului) documentațiile urbanistice aferente, respectiv planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice de detaliu, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliilor județene / locale.

În scopul conservării condițiilor ambientale și valorii patrimoniale și peisagistice din zonele menționate, autorizarea executării și executarea de construcții definitive sau provizorii pe plajele turistice va fi interzisă.

Autorizațiile emise cu încălcarea dispozițiilor acestei interdicții vor fi nule de drept. Excepție fac următoarele construcții și dotări :

* module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

* dotări pentru agrement specific plajei;

* posturi de salvare și de prim ajutor medical calificat;

* construcții și amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

* instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri.

Totodată, în perioada 1 mai – 30 septembrie a fiecărui an, în stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre, va fi interzisă executarea lucrărilor de construcție, pregătire, reparare, reabilitare a clădirilor, precum și a celor de reparare a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnico-edilitare subterane și aeriene. Totuși, vor putea fi realizate lucrările executate în cadrul unor programe și proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, lucrările aflate în derulare, lucrările sezoniere, lucrările de intervenție în primă urgență și lucrările care nu aduc atingere activității turistice.

 

Descărcați aici Proiectul Legii turismului

 

 

 

 

 

Citiți și:

20 de blocuri vor fi construite intr-un viitor ansamblu din apropierea Capitalei

In luna iunie incepe construirea a 300 de apartamente

Drum expres, inlocuit de o autostrada

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus