Oferte locuri de munca top

PUZ-urile pentru sectoarele Capitalei risca sa fie suspendate

Planurile Urbanistice Zonale ale tuturor sectoarelor din București, în afară de Sectorul 1 (care nu are aprobat un PUZ de sector), riscă să fie suspendate pe o perioadă de 24 de luni.

Proiectele de suspendare a hotărârilor de Consiliu Local prin care au fost aprobate PUZ-urile sectoarelor vor fi supuse votului CGMB la finele acestei săptămâni.

Deciziile au fost determinate de petițiile înaintate de Uniunea Salvați România, Fundația EcoCivica, Asociația Salvați Bucureștiul și Asociația Salvați Zona Verde Domnișoara Pogany.

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține că demersul va bloca investițiile publice și private timp de doi ani de zile: de la poduri, pasaje, lărgiri de bulevarde, până la construcții rezidențiale ori locuințe sociale.

În schimb, actuala administrație a Bucureștiului susține că pe perioada de suspendare, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire / desființare emise de Primarul Municipiului București și de primarii sectoarelor vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism anterioare. Același lucru va fi valabil inclusiv pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire / desființare aflate în curs de emitere.

Principala problemă a PUZ-urilor de sector este că acestea fac derogări de la Planul Urbanistic General – PUG în ceea ce privește spațiile verzi.

Ce probleme au PUZ-urile de sector, în opinia actualilor edili ai Capitalei

PUZ Sector 2

Cifra de spațiu verde pe cap de locuitor pe care o propune PUZ-ul Coordonator Sector 2 este sub nivelul de 26 mp prevăzut de lege. Împărțind suprafața prevăzută pentru zona V în bilanțul zonelor (422,53 ha) la numărul de locuitori al Sectorului 2, este obținută valoarea de 11,37 mp spațiu verde / locuitor, mult sub norma legală admisă.

De asemenea, și situația construcțiilor de pe malul Peninsulei Tei prezintă încălcări ale legii. Acesta sunt construite foarte aproape de malul apei, în interiorul zonei de inundabilitate, ocupă domeniul public (o alee care reprezintă drum de halaj și acces la apă).

PUZ Sector 3

În cazul PUZ-ului Coordonator Sector 3, acesta derogă de la PUG schimbând destinația unor spații verzi pe care le reglementează ca fiind zone construibile (funcțiunea M2).

Mai precis, șase terenuri, în suprafață totală de aproximativ 43 de hectare, își schimbă funcțiunea din spațiu verde în spațiu construibil:

* Terenul cu funcțiunea V1a de la intersecția Calea Vitan – str. Niță Elinescu, în suprafață de aproximativ 2 hectare;

* Terenul cu funcțiunile parțiale V1a și V1b încadrat de str. Postăvarul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Soldat Ghiță Șerban, în suprafață de aproximativ 4 hectare;

* Parte din terenul aferent Park Lake Plaza situat în str. Liviu Rebreanu, cu funcțiunea V1a, în suprafață de aproximativ 1 hectar;

* Terenul de lânga Drumul Gura Crivățului (la intersecția cu Drumul Gura Putnei), cu functiunea V1a, în suprafață de aproximativ 1 hectar;

* Terenurile situate la nord de Drumul Lunca Cetății, pe toată lungimea acestuia, cu functiunea V1a, în suprafață de aproximativ 30 de hectare;

* Parte din Parcul Pantelimon, situat între Șoseaua Gării Cațelu și Lacul Pantelimon, cu funcțiunea V3a, în suprafață de aproximativ 5 hectare.

Pe toate cele șase terenuri au fost deja autorizate construcții pe spațiul verde.

PUZ Sector 4

PUZ-ul Sectorului 4 prevede o dezvoltare urbană a zonei de sud a sectorului care nu este echilibrată în privința funcțiunii de spațiu verde.

O suprafață considerabilă care avea funcțiunea de sere și care este oportun a fi exploatată ca spațiu verde devine construibilă.

PUZ Sector 5

PUZ-ul Coordonator al Sectorului 5 propune o reducere cu 41% a spațiului verde de la 369,6 ha până la 219,77 ha.

De asemenea, acesta reduce suprafața fondului forestier național, operațiune care se poate face doar prin Hotărâre de Guvern. Amplasamentul de 103 ha (reprezentând peste 3,33% din suprafața Sectorului 5), încadrat conform PUG în UTR V6 – pădure de agrement, își schimbă funcțiunea fie în V1a, V3b (funcțiuni de spatii verzi), fie în L sau M (funcțiuni construibile).

PUZ Sector 6

PUZ-ul Sectorului 6 propune 1000 ha spațiu verde, calculând o valoare de 28,56 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, însă valoarea aceasta a rezultat ca urmare a unei raportări la populația stabilă a sectorului din 2009, deci de acum 12 ani. De asemenea, dintre cele 1000 de ha de spații verzi, 600 de ha sunt însumate din presupusul procent de 30% spații verzi pe care fiecare UTR ar trebui să îl aibă, dar care în realitate este fie mai mic, fie nu există. Mai mult, din acest procent teoretic de 30% pe care PUZ Sector 6 îl contorizează drept spațiu verde existent, doar 20% este amenajat obligatoriu la sol, 10% putând fi amenajat pe terasele construcțiilor, peste subsol sau realizat din fațade verzi.

Un alt exemplu de derogare este acela că schimbă destinația unor UTR-uri prevăzute ca spații verzi în PUG și Ie face construibile. Se întâmplă aceasta în:

* Zona arenei Giulești, unde o zonă V1a devine M3

* Zona foarte mare din Parcul Grozăvești, unde zona care în PUG este V1A/V3 devine din M3a2 in PUZ 2009 direct M2 (P+14).

* Pe prelungirea Ghencea, în zona Grunenpark, unde o zonă V1a devine M2.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus