Oferte locuri de munca top

PUZ-ul mai tare ca PUG-ul, printr-un proiect de lege

GUP_Skopje_2002_malUn grup de 33 de senatori a înaintat spre dezbatere și adoptare un proiect legislativ de modificare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
Principala motivare a proiectului legislativ este necesitatea extinderii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General cu 10 ani în loc de 5 ani, atunci când se impune.

Totuși, în forma inițiatorului, care a primit avizul Consiliului Legislativ, mai sunt și alte modificări care atrag atenția. Le redăm mai jos:

Termenul pentru implementarea modificărilor urbanistice prevăzute într-un Plan Urbanistic de Detaliu și /sau Plan Urbanistic Zonal va fi de 5 ani. Acest termen poate fi extins cu maxim 2 ani pentru finalizarea lucrărilor prevăzute .

Dacă modificările prevăzute de Planul Urbanistic de Detaliu și/sau Planul Urbanistic Zonal sunt realizate, atunci Planul Urbanistic General se va modifica automat în mod corespunzător.

Planul Urbanistic de Detaliu poate modifica documentațiile de urbanism superioare în ceea ce privește retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului și stabilește accesele auto, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

La emiterea certificatelor de urbanism se va menționa dacă există sau nu reglementări ale Planului Urbanistic Zonal care modifică  prevederile Planului Urbanistic General.

Avizarea documentațiilor din domeniul amenajărilor teritoriului și urbanism, cu excepția PUZ și al PUD promovate de persoane fizice sau juridice de drept privat, se face fără perceperea unor taxe.

În absența planului de amenjare a teritoriului judetean și/sau după caz a Planului Urbanistic General aprobate pe teritoriile aferente se pot emite autorizații de construire pe baza PUZ-urilor sau PUD-urilor în vigoare sau promovate în acest scop.

De asemenea, proiectul propune abrogarea art. 62, alin 1 din Legea 350/2001 care stipulează:  “În situaţia neactualizării documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspendă eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform legii.”

Acest proiect a primit, la jumătatea lunii aprilie, aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. În prezent se află în lucru la comisiile permanente ale Senatului.

Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 18 mai 2015.
Termenul urmeazã sã se împlinească dupã vacanța parlamentară, la 20 zile de la reluarea activității Senatului.
Persoanele interesate de această propunere legislativă, aflată în consultare publică, pot depune observațiile lor la Senat  pe pagina de site: http://www.senat.ro/LegiProiectAdmin.aspx?Cod=18860.

Descarcă Proiect de modificare si completare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Sus