Oferte locuri de munca top

PUG-urile elaborate in urma cu peste 20 de ani vor fi valabile in continuare

A fost promulgată legea de aprobare a deciziei pentru prelungirea termenului de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate și aprobate până în anul 2003.

Astfel, termenul de valabilitate va putea fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2026.

Inițial, termenul de valabilitate putea fi prelungit până la 30 decembrie 2018.

Apoi a fost modificat pentru 31 decembrie 2023.

Amintim faptul că Planul urbanistic General (PUG) are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Fiecare unitate administrativ-teritorială ar trebui să își actualizeze la maximum 10 ani Planul Urbanistic General în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.

De asemenea, proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București se află în următorul stadiu, potrivit pug-bucuresti.uauim.ro/etapizare:

Etapa I – Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare si Stadiul actual al dezvoltării urbane

În derulare

Estimat finalizare 2023

Faza I.1.: Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare Încheiată
Faza I.2.: Stadiul actual al dezvoltării urbane

În derulare

Estimat finalizare 2023

Subfaza I.2.A. Stadiul actual al dezvoltării urbane- Context Teritorial Încheiată
Subfaza I.2.B. Stadiul actual al dezvoltării urbane- Situația existentă În derulare
Etapa II – Elaborare Planul Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism

În derulare

Estimat finalizare 2024

Faza II.1.: Elaborare Planul Urbanistic General al Municipiului București În derulare
Faza II.2.: Elaborare Regulament Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti si dezbatere publica În derulare
Etapa III- Întocmirea documentațiilor specifice obținerii avizelor necesare aprobării Planului Urbanistic General al Municipiului București și a Regulamentului Local de Urbanism aferent de către Consiliul General al Municipiului București și obținerea acestor avize Estimat inițiere 2024
Faza III.1.: Întocmirea documentațiilor specifice obținerii avizelor necesare aprobării Planului Urbanistic General al Municipiului București si a Regulamentului Local de Urbanism aferent de către Consiliul General al Municipiului București si dovada depunerii acestora și a declanșării procedurii de mediu Estimat inițiere 2024
Faza III.2.: Obținerea avizelor și predarea documentației cu transpunerea modificărilor solicitate de instituțiile avizatoare Estimat inițiere 2024

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus