Oferte locuri de munca top

PUG-ul Cluj-Napoca a primit avizul Consiliului Judeţean

BisericaConsiliul Judeţean Cluj a avizat favorabil documentaţia ce are ca scop actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca.

Vakar Istvan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, a precizat:
Este un moment extrem de important pentru municipiul nostru reşedinţă de judeţ întrucât, prin adoptarea acestui nou Plan Urbanistic General, se instituie o serie de reguli care vor contribui direct la o mult mai raţională dezvoltare a oraşului, în deplină conformitate cu reglementările în vigoare, cu principiile de bază ale dezvoltării urbane şi cu necesităţile anului 2014 şi a celor care vor urma.

Consiliul Judeţean Cluj a propus constituirea unui colectiv de implementare a planului urbanistic general, care să asigure transpunerea în fapt a obiectivelor de utilitate publică prevăzute în documentație. O altă propunere a autorităţilor judeţene vizează stabilirea unui program de detaliere a prevederilor documentaţiilor de urbanism prin regulamente ilustrate, ghiduri de bune practici, seturi de politici publice care să asigure sprijinirea realizării obiectivelor strategice transpuse/stabilite prin planul urbanistic general.

De asemenea CJ Cluj a recomandat un sistem de management urban al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv printr-un sistem GIS care să permită gestionarea unei bănci de date urbane cu transpunerea spaţială a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire emise şi a documentațiilor de urbanism (PUZ, PUD) aprobate.

În ceea ce priveşte etapele ce vor trebui parcurse în viitor, în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea planului urbanistic general va fi semnat un acord de parteneriat între consiliul judeţean și consiliile locale din zona metropolitană, scopul acestuia fiind acela al realizării strategiei şi a planului de amenajare a teritoriului metropolitan. Acesta se va corela cu propunerile enunţate prin planul de mobilitate urbană metropolitan – pol de creştere municipiul Cluj-Napoca, document aflat în curs de elaborare.

Sus