Oferte locuri de munca top

PUG: Noi reguli pentru elaborare si actualizare

Noi reglementări tehnice privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin ordin al ministrului Dezvoltării Regionale au intrat în vigoare (listă atașată).

Acestea modifică și completează normativul actual.

Noile prevederi vizează elaborarea planului urbanistic general în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic realizat în sistem de proiecție stereografică 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren.

De asemenea, P.A.T.J. va include o bază de date geospațială realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecție stereografică 1970.

Planurile de amenajare a teritoriului județean și documentațiile de urbanism finanțate prin componenta 10 — Fondul local din cadrul Planului național de redresare și reziliență sau prin programe de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexe ordinului intrat în vigoare.

Cladiri mixte, cu pana la 13 niveluri, in pregatire in Bucuresti

Începând cu 1 ianuarie 2025, planurile de amenajare a teritoriului județean și documentațiile de urbanism se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexele ordinului, indiferent de sursa de finanțare.

Până la finele lunii iunie, Ministerul Dezvoltării va publica pe site-ul propriu structura minimală a seturilor de date spațiale aferente planurilor de amenajare a teritoriului județean și documentațiilor de urbanism, în format Geopackage.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus