Oferte locuri de munca top

Protectia avertizorilor publici inclusiv din achizitiile publice, votata de Senat

Dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea legii, Senatul a revotat ieri proiectul de lege pentru protecția avertizorilor din mai multe domenii, inclusiv achizițiile publice. Proiectul a primit 74 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Legea cuprinde măsuri de protecție pentru avertizorii publici, mai exact, pentru persoanele care efectuează raportări şi care au obţinut informaţii referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

Noua unitate medicala, de peste 174 mil euro, din bani europeni

În categoria avertizorilor publici intră:

* lucrătorii;

* persoanele care desfăşoară o activitate independentă;

* acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi;

* orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia.

Astfel, va fi interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

* orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;

* concedierea sau eliberarea din funcția publică;

* modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;

* reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;

* retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;

* aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

* constrângerea, intimidarea, hărțuirea;

* discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament
inechitabil;

* refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;

* refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;

* cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

* includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

* rezilierea înainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;

* anularea unei licențe sau a unui permis;

* solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Aproape 24 mil euro, pentru edificarea unui pavilion medical

În ceea ce privește divulgarea publică, accesul la această modalitatea este condiționată de următoarele ipoteze:

* avertizorul să fi raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare

* are motive întemeiate să considere că:

– încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat sau

– în cazul raportării externe, există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat vor trebui să păstreaze evidența tuturor raportărilor primite timp de cinci ani de la data soluționării acestora. După expirarea acestei perioade, acestea vor fi distruse, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

 

Descărcați aici

Sus