Oferte locuri de munca top

Prosumatori: schimbari privind racordarea si comercializarea energiei electrice

Urmează să fie adoptate în regim de urgență mai multe modificări legislative care să faciliteze creșterea numărului de prosumatori din România.

În acest sens, procedura pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor urmează să fie aliniată cu modificările legislative anterioare.

În același timp, urmează să fie stabilite regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum.

Astfel, va fi crescut de la 100 kW la 400 kW pragul maxim al puterii instalate la locul de consum stabilit pentru prosumatorii deţinători de unităţi de producere a energiei

electrice din surse regenerabile care pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte

de furnizare a energiei electrice.

Operatorii de distribuție vor fi obligați să realizeze racordarea autorităţilor publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale.

De asemenea, va fi introdusă obligația operatorului de distribuție de a rambursa utilizatorilor de tip clienți casnici contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentelor, având în vedere faptul că prosumatorii se pot încadra în oricare dintre aceste categorii de utilizatori.

Inca un nou supermarket va fi edificat in provincie

Comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor

Vor fi exceptați de la emiterea facturii pentru energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică toți prosumatorii cărora li se aplică mecanismul de compensare cantitativă și nu doar prosumatorii persoane fizice care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

Aceasta va fi realizată prin obligarea furnizorilor de energie electrică la emiterea de facturi în nume propriu sau în numele și pe seama prosumatorilor respectivi, după caz.

Va fi respectat regimul TVA pentru realizarea, în factura emisă de furnizor prosumatorului, a compensării cantitative dintre cantitatea de energie electrică consumată și cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea.

Aceasta având în vedere faptul că atât prosumatorul, cât și furnizorul de energie electrică realizează o operațiune ce implică o livrare de bunuri și/sau de servicii prin livrarea excedentului de energie electrică în rețeaua electrică/prin livrarea cantității de energie electrică consumată de prosumator în calitate de consumator final, după caz, pentru a fi respectate întocmai prevederile legislației naționale în domeniul TVA.

Algoritmul propus pentru implementarea mecanismului de compensare cantitativă stabilește, în principal, următoarele obligații ale furnizorului de energie electrică:

* să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie eligibile și livrată în rețeaua electrică, la un preţ identic cu preţul

energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, în perioada de facturare și care nu include niciuna dintre următoarele componente: costul dezechilibrelor, marja de furnizare, tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, TVA – ul pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, acciza, taxele de cogenerare și certificate verzi;

* să evidențieze distinct în facturile de energie electrică emise prosumatorilor respectivi, în baza contractului de furnizare a energiei electrice, cantitatea de energie electrică activă consumată din rețeaua electrică de prosumatori, valoarea energiei electrice în dezechilibru de 0 lei, precum și componentele referitoare la tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, TVA – ul pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, acciza, taxele de cogenerare și certificate verzi și marja furnizorului aplicate la întreaga cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice;

* să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, în nume propriu pentru prosumatorii care nu au obligația legală de

emitere facturi, respectiv în numele și pe seama prosumatorilor care au obligația legală de a emite facturi.

Pentru situația în care cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumator este mai mare decât cantitatea de energie electrică consumată de acesta din rețeaua electrică, în perioada de facturare, furnizorul de energie electrică va determina cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare /perioadele următoare de facturare.

 

Descărcați aici Proiectele de Ordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus