Oferte locuri de munca top

Prosumatori: reguli noi pentru comercializarea energiei electrice produsa

Va fi clarificat modul de aplicare a compensării cantitative între energia electrică consumată și energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum.

Prevederile sunt incluse într-un proiect de ordin (atașat la finalul știrii găsiți toate modificările).

Astfel, în lipsa sistemului interconectat invertor-contor electronic de energie electrică se procedează după cum urmează:

a) energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumator este stabilită prin calcul, ca produs dintre puterea electrică maximă care poate fi evacutată în rețeaua electrică, factorul de capacitate mediu pe tip de tehnologie, disponibil în ultimul Raport cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi și perioada în care contorul a fost defect, caz în care cantitatea de energie electrică astfel stabilită se consideră valoare măsurată;

b) energia electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator în calitate de consumator se stabilește în conformitate cu prevederile Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal.

În situația prosumatorului client casnic, dacă în urma compensării între facturi rezultă de plată de către furnizorul de energie electrică o sumă mai mare de 100 lei, devin aplicabile prevederile art. 62 alin. (1) lit. h^5) din Lege.

Sumele sub valoarea de 100 lei vor fi compensate cu sumele din facturile emise pentru perioada/perioadele următoare de facturare.

Furnizorul de energie electrică are obligația ca odată cu factura să transmită prosumatorului și rezultatul compensării financiare, respectiv soldul de plată rezultat.

Contract estimat la aproape 13 mil euro primeste o singura oferta

La solicitarea prosumatorului, atât în situația schimbării furnizorului de energie electrică, precum și în situația unui loc nou de producere și consum pentru care prosumatorul deține certificatul de racordare completat cu calitatea de prosumator, furnizorul de energie electrică este obligat să încheie simultan contractul de furnizare a energiei electrice și contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică

La solicitarea unui prosumator, furnizorul de energie electrică realizează, în fiecare perioadă de facturare, decontarea financiară a energiei electrice produse la unul sau mai multe locuri de producere și consum și livrate în rețeaua electrică la alte locuri de consum/locuri de producere și consum, conform cererii prosumatorului transmisă furnizorului în acest sens.

Indiferent de mecanismul de compensare cantitativă /regularizare financiară /decontare financiară aplicat de către furnizorii de energie electrică prosumatorilor, facturile de energie electrică sunt emise lunar de furnizori în nume propriu și în numele și în contul prosumatorilor, pentru aceeași perioadă de facturare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru energia electrică produsă și livrată în rețeaua de prosumatori și pentru energia electrică furnizată prosumatorilor în luna anterioară.

Neemiterea de către furnizorii de energie electrică a facturilor pentru energia electrică produsă și livrată în rețeaua de prosumatori și pentru energia electrică furnizată prosumatorilor în termenul de 10 zile conduce la aplicarea de penalități pentru furnizorii de energie electrică de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere pentru emiterea facturii/facturilor respective.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus