Oferte locuri de munca top

Prosumatori: Noi reguli pentru racordarea sistemelor cu puteri de 10,8 KW

Regulile de racordare vor fi descrise într-un act normativ ce va modifica Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor.

Potrivit proiectului de act normativ, în Procedură vor fi descrise regulile de racordare la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile ale prosumatorilor și a proiectelor demonstrative, cu puteri instalate de cel mult 10,8 kW pentru conexiuni trifazice sau echivalente acestei puteri pentru conexiunile diferite de cele trifazice.

Astfel, înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent, solicitantul racordării va transmite operatorului de distribuţie o notificare, inclusiv documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Solicitantul racordării poate transmite împreună cu notificarea certificatele de conformitate şi fişele tehnice ale invertoarelor şi ale unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, şi, după caz, fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalaţiei de stocare.

În cazul în care documentele respective nu sunt disponibile, acestea vor fi transmise de către prosumator cel târziu până la înlocuirea/programarea contorului din punctul de delimitare.

În termen de 5 zile de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuţie va verifica conținutul notificării și documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Viitoare parcuri fotovoltaice, cu puterea totala de peste 90 MW

Operatorul de distribuţie va transmite solicitantului racordării, după caz:

* avizul tehnic de racordare, în cazul în care pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice la locul de consum/de consum și de producere existent este necesară realizarea unor modificări ale instalaţiei de racordare

* propunerea pentru o soluție de racordare care are în vedere un punct alternativ de racordare la reţea, în cazuri justificate corespunzător, de siguranţă sau de incompatibilitate tehnică a componentelor sistemului

* refuzul racordării la reţea, împreună cu justificările corespunzătoare.

În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că nu este necesară realizarea unor modificări ale instalaţiei de racordare existente, operatorul de distribuție îi va transmite prosumatorului:

* factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalităţile de plată;

* o informare privind obligația transmiterii de către solicitant a documentelor referitoare la instalația de producere, care fac parte din dosarul instalaţiei de utilizare, după realizarea fizică a acesteia, precum şi informaţiile pe care aceste documente trebuie să le conţină, referitoare la cerinţele şi datele tehnice ale instalaţiei de producere a energiei electrice şi, după caz, ale instalaţiei de stocare. Comunicarea privind obligația transmiterii de către solicitant a documentelor care dovedesc îndeplinirea conformităţii tehnice a echipamentelor se transmite de către operator numai în cazul în care solicitantul racordării nu a transmis documentele respective împreună cu notificarea sau în situația în care documentele transmise au fost incomplete.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la operatorul de distribuție a dosarului instalației de utilizare conținând documentația completă, operatorul de distribuţie va înlocui sau va programa contorul din punctul de delimitare și va monta, după caz, echipamentele necesare.

Operatorul de distribuţie va fi obligat să actualizeze/să emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la operatorul de distribuție a dosarului instalației de utilizare conținând documentația completă.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus