Oferte locuri de munca top

Prosumatori: noi reguli pentru racordare au intrat in vigoare

Au intrat în vigoare noi reguli pentru racordarea la rețea a instalațiilor de producere a energiei electrice sau a unităților generatoare agregate ale prosumatorilor și pentru racordarea proiectelor demonstrative, cu o putere electrică instalată inferioară sau egală cu 10,8 kW ori echivalentă pentru racordurile diferite de cele trifazate.

Astfel, înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum și de producere existent, solicitantul racordării transmite operatorului de distribuție o notificare și mai multe documente (fișier atașat la finalul știri).

În cuprinsul notificării, prosumatorul va indica opțiunea sa pentru una dintre modalitățile de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția instalației de racordare.

În cazul în care la locul de consum/de consum și de producere existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, aceasta va indicată în cuprinsul notificării.

Solicitantul racordării poate transmite împreună cu notificarea certificatele de conformitate și fișele tehnice ale invertoarelor și ale unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare.

În cazul în care documentele respective nu sunt disponibile, acestea vor fi transmise de către prosumator cel târziu până la înlocuirea/programarea contorului din punctul de delimitare.

În termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție va verifica conținutul notificării și documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Noi blocuri au fost autorizate intr-un mare ansamblu imobiliar

În cazul în care notificarea nu este conformă și completă, operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în cadrul aceluiași termen, necesitatea de a depune o nouă notificare.

În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că nu este necesară realizarea unor modificări ale instalației de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice, operatorul de distribuție îi va comunica în scris solicitantului acceptul privind racordarea instalațiilor de producere.

În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că este necesară realizarea unor modificări ale instalației de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice, operatorul de distribuție îi va comunica solicitantului că urmează să emită avizul tehnic de racordare și, împreună cu această comunicare, îi va transmite solicitantului factura pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată.

Pentru înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, prosumatorii care achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, vor pune la dispoziția operatorului de distribuție grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, caz în care termenul de înlocuire a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificațiilor tehnice ale operatorului, este de maximum 7 zile de la data încheierii convenției și a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus