Oferte locuri de munca top

Prosumatori: compensarea intre energia livrata si cea consumata

Urmează să fie stabilite regulile de compensare între energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și livrată în SEN din unitățile mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative aparținând prosumatorilor

și energia electrică consumată din sistemul național de către prosumatori.

Potrivit noii metodologii, algoritmul propus pentru implementarea mecanismului de compensare cantitativă este similar celui aplicabil prosumatorilor care dețin centrale electrice cu puteri electrice instalate de cel mult 200 kW pe loc de consum.

O noua cladire turn cu locuinte de vacanta, in autorizare

Acesta stabilește, în principal, următoarele obligații ale furnizorului de energie electrică:

  1. să achiziționeze energia electrică produsă și livrată în SEN la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în perioada de facturare și care nu include niciuna dintre următoarele componente: tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, acciza, taxele de cogenerare și certificate verzi și alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat;
  2. să evidențieze distinct în facturile de energie electrică emise prosumatorilor respectivi cantitatea de energie electrică activă consumată din SEN de prosumatori, precum și componentele reprezentând tariful de transport, de distribuție și de servicii de sistem, acciza, taxele de cogenerare și certificate verzi și alte componente după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat, aplicate la întreaga cantitatea de energie electrică consumată din SEN de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din SEN.
  3. să emită facturi pentru energia electrică produsă și livrată în SEN în numele și pe seama prosumatorilor care dețin aceste unități mobile.

Un nou hipermarket va fi construit in provincie

Plafonarea prețului energiei electrice se aplică pentru energia electrică furnizată prosumatorului în condițiile stabilite prin OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

Energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în SEN de prosumator se preia la prețul mediu de achiziție al energiei electrice, calculat pentru fiecare furnizor de energie electrică conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

Pentru situația în care cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie și livrată în SEN din unitățile mobile care sunt dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative aparținând prosumatorilor este mai mare decât cantitatea de energie electrică consumată de prosumatori din SEN, în perioada de facturare, furnizorul de energie electrică determină cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare de facturare.

Neutilizarea de către prosumator a unei cantități de energie electrică reportată în termenul de maxim 24 de luni de la data emiterii facturii aferente conduce la includerea în procesul de compensare financiară descris mai sus și a cantității si valorii rămase nereturnate.

Astfel mecanismul de compensare cantitativă se realizează efectiv, kWh consumat la kWh produs, prin diferență, utilizând mecanisme financiare, între valoarea energiei electrice produse și livrate în SEN din unitățile mobile care sunt dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și care produc energie electrică din surse regenerabile de energie și valoarea energiei electrice consumate din SEN la finalul fiecărei perioade de facturare, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal.

 

 

Descărcați aici intreaga metodologie

Sus