Solplanet x AeroFix

Prosumatori: Clarificari privind stabilirea pretului de preluare a energiei electrice de catre furnizori

Clarificarea modului în care se stabilește prețul de preluare de către furnizorii de energie electrică a energiei produsă și livrată în rețeaua electrică de prosumatori face obiectul unor noi modificări ale metodologiei ce urmează să fi aprobată de ANRE. (fisier atașat la finalul știrii)

Noile dispoziții prevăd modul de stabilire a prețului de preluare a energiei electrice livrată în rețea de prosumatori, respectiv la prețul mediu de achiziție realizat stabilit de furnizorul de energie electrică. Dar nu mai mult de valoarea prevăzută la art. VI din OUG nr. 119/2022, dacă prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare a energiei electrice este mai mare decât prețul final facturat plafonat corespunzător categoriei de consumator.

Aceasta cu respectarea principiului confom căruia furnizorul de energie electrică evidenţiază distinct în factura de energie electrică consumată a componentei de energie electrică activă, diminuată cu preţul dezechilibrelor.

Furnizorii de energie electrice încasează de la prosumatori, prin factura de energie electrică, o parte din prețul energiei electrice consumate de aceștia, în timp ce o altă parte din acest preț este încasată de la bugetul de stat.

Parc fotovoltaic de peste 430 MWp

Deși furnizorii facturează energia electrică consumată în prosumatorii în cauză la prețul plafonat, aceștia încasează diferența de preț până la acoperirea prețului mediu de achiziție realizat al energiei electrice de la bugetul de stat.

Pe de altă parte, în cazul în care prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare a energiei electrice este mai mic sau egal cu prețul final facturat plafonat corespunzător categoriei de consumator, proiectul de ordin ANRE stabilește prețul de preluare ca fiind egal cu prețul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice, fără prețul dezechilibrelor și al taxelor și tarifelor de rețea legale.

De asemenea, în proiectul de ordin au fost incluse prevederi prin care furnizorul de energie electrică realizează în fiecare perioadă de facturare, la cererea prosumatorului certificat, compensarea financiară între energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică la unul sau mai multe locuri de producere și consum și energia electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator la locuri de consum/locuri de producere și consum.

Aceasta cu condiția ca toate locurile de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorului respective să fie racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție, iar furnizarea energiei electrice pentru aceste locuri să se realizeze de către același furnizor de energie electrică.

Solicitarea prosumatorului pentru realizarea de către furnizorul de energie electrică a compensării financiare din antecedență trebuie să conțină ordinea de prioritate a acoperirii consumului de energie electrică de la locurile de consum/locurile de producere și consum, precum și schema de utilizare a energiei electrice produse și livrate în exces într-o perioadă de facturare.

Compensarea financiară se realizează între facturile emise de furnizor/prosumator, după caz, pentru fiecare dintre locurile de producere și consum și locurile de consum care intră în compensare financiară în perioada de facturare.

De asemenea, în cuprinsul proiectului de ordin a fost introdusă o nouă anexă, Anexa nr. 3, care cuprinde modelul de cerere a prosumatorului pentru compensarea financiară între facturile emise pentru locurile de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorului respectiv. Totodată, cu această ocazie, în proiectul de ordin au mai fost realizate modificări ale Ordinului ANRE nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, rezultate ca fiind necesare după intrarea în vigoare a acestuia și aplicarea sa efectivă.

Cladiri rezidentiale din provincie, in curs de autorizare

Aceste modificări vizează în principal:

– clarificarea în cuprinsul Metodologiei a modului de informare corectă a prosumatorului de către furnizorul de energie electrică în ceea ce privește compensarea financiară între facturile de energie electrică, pentru situația în care, în procesul de compensare cantitativă se utilizează din excedentul de energie electrică, în sensul informării prosumatorului, odată cu facturile transmise acestuia și asupra rezultatului compensării financiare între facturi;

– clarificarea faptului că, la solicitarea prosumatorului, furnizorul de energie electrică este obligat să încheie simultan contractul de furnizare a energiei electrice și contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică, atât la schimbarea furnizorului de energie electrică, cât și în cazul unui loc nou de producere și consum pentru care prosumatorul deține certificatul de racordare completat cu calitatea de prosumator.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus