Oferte locuri de munca top

Proiectul privind Programul național de cadastru, în dezbatere publică

proiect vile frumusaniAgenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) pentru perioada 2014 – 2023 şi modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin HG nr. 1288/2012, cu modificările ulterioare.

PNCCF are drept obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și eliberarea certificatelor de moștenitor în cazul succesiunilor nedezbătute.

PNCCF vizează înregistrarea sistematică a imobilelor în 2381 de unităţi administrativ – teritoriale.

 

Sus