Oferte locuri de munca top

Proiectul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în dezbatere publică

hammer-719061_640În termen de zece zile puteți trimite Ministerului de Finanțe propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul Hotărârii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicat astăzi.
ANAP este instituție publică și funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată integral de la bugetul de stat.
Activitatea ANAP este exercitată la nivel central și, prin opt structuri regionale fără personalitate juridical, la nivel teritorial.
ANAP are sediul central în municipiul București, str.Foișorului nr.2, sector 3.
Este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice.

La data intrării în vigoare a HG privind organizarea şi funcţionarea ANAP va fi abrogată legislația privind ANRMAP- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

ANAP preia atribuțiile, activitatea și personalul de la ANRMAP și de la Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare UCVAP, precum și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Principalele obiective ale ANAP sunt:
–  elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice,
– stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și
– monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice;

Numărul maxim de posturi din aparatul ANAP este de 415, exclusiv demnitarul.
Secretarul general coordonează activitatea celor patru direcții generale din cadrul ANAP și poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare ori încredințate de președinte.

Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, iar activitatea este exercitată atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial.

Sus