Oferte locuri de munca top

Proiectele POIM nefinalizate la termen mai au o sansa sa fie terminate

Proiectele finanțate prin Axele Prioritare 3 – 11 din POIM 2014-2020 sunt încadrate de către autoritatea de management pentru POIM ca ”nefinalizate” în situația în care nu au fost finalizate fizic sau nu au fost implementate integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024. (document atasat la finalul stirii)

Proiectul nefinalizat: ce condiții trebuie să îndeplinească

Astfel, un proiect poate fi declarat nefinalizat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

* nu a fost finalizat fizic sau, după caz, nu a fost implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;

* cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;

* nu face parte din categoria proiectelor etapizate sau a proiectelor care sunt declarate nefuncționale;

* este aferent unui contract/ ordin /decizie de finanțare care nu e în procedură de reziliere.

Cererile de platä vor fi depuse de către beneficiari până la data de 17 noiembrie 2023.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Ce se întâmplă dacă beneficiarii nu pot implementa proiectul

Beneficiarii care nu pot pot asigura funcționalitatea investiției realizată prin proiect până la 31 decembrie 2023 vor transmite către AMPOIM o solicitare prin care vor solicita prelungirea perioadei de finalizare.

De asemenea, beneficiarii vor putea solicita incetarea contractului de finanțare prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.

Prelungirea perioadei de finalizare a proiectului poate implica modificarea perioadei de execuție a lucrărilor/instalațiiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturi/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice.

Din acest motiv, acele proiecte ale căror proceduri de achiziții au utilizat ca factor de evaluare perioada de execuție sau perioada de livrare pot fi afectate de corecție financiară/reducere procentuală.

Beneficiarii proiectelor care vor fi încadrate ca „nefinalizate” vor putea depune Cererea de rambursare finală care va conține cheltuieli eligibile efectiv plătite până cel târziu la 31 decembrie 2023 și care va fi transmis cel târziu până la data de 28 februarie 2024.

Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la termenul prevăzut sunt dezangajate de către AMPOIM și sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus