Solplanet x AeroFix

Proiectele finantate din fonduri europene 2014-2020 vor putea finalizate pana la sfarsitul anului viitor

Proiectele de investiții, cu finanțare din perioada de programare 2014 – 2020, vor putea fi finalizate până la 31 decembrie 2025. Autoritățile spun că au ținut cont de

ritmul de derulare a activităților aferente restului de implementat. Astfel încearcă să elimine riscul de reziliere în cazul nerespectării condiției de finalizare și de diminuare a sumelor deja solicitate Comisiei, aferente programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Potrivit unui proiect de OG vor fi modificate mai multe termene pentru a asigura finalizarea acestor proiecte, având în vedere și modificarea Regulamentelor UE.

Ca urmare, vor fi prorogate o serie de termene maximale aferente măsurilor necesare pentru a asigura închiderea programelor 2014-2020 și continuitatea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene în perioada de programare 2021 – 2027.

Este vorba despre termenele prevăzute în OUG nr. 36/2023:

* se prorogă până la data de 15 februarie 2026 termenul de 15 februarie 2025 pentru transmiterea către Comisia Europeană, de către statele membre, a pachetului de închidere pentru PO 2014-2020;

* se prorogă până la data de 15 februarie 2026 termenul de 30 septembrie 2024 până la care statul membru poate transmite raportul final de implementare a programului operațional finanțat din FEAD, împreună cu documentele de încheiere;

* se prorogă până la data de 31 iulie 2025 termenul de 31 iulie 2024 pentru transmiterea, de către statele membre, a cererii intermediare finale de plată pentru ultimul exercițiul contabil la Comisia Europeană;

* se prorogă până la data de 31 decembrie 2025 termenul de 31 decembrie 2024 până la care beneficiarii îşi angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură funcţionalitatea proiectelor nefinalizate;

* se prorogă până la data de 30 septembrie 2024 termenul de 31 iulie 2024 până la care contractele de finanțare pentru proiectele etapizate trebuie încheiate de către autoritățile de management ale programelor 2021 – 2027.

Pentru proiectele etapizate este necesară extinderea termenului pentru încheierea contractelor de finanţare/emiterea deciziilor de finanțare pentru etapa II a proiectelor/operațiunilor care îndeplinesc cerințele de etapizare până la data de 30 septembrie 2024.

Pentru perioada 2014-2020 România are la dispoziție peste 51 miliarde euro, conform Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, din care alocarea pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) este de 35,2 miliarde euro, respectiv alocarea Fondului de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD) este de 497 mil euro.

La acestea se adaugă Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu o alocare dedicată programului de cooperare transfrontalieră România – Serbia în valoare de 75 milioane euro.

Alocarea pentru Politica de Coeziune, finanțată în cadrul FESI, este de 24,1 miliarde euro.

Sus