Oferte locuri de munca top

Proiectele de reabilitare termica nefinalizate vor primi finantare

Proiectele pentru creșterea performanței energetice care nu au fost finalizate sau pentru care nu au fost încheiate procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 2019-2021, vor continua după ce vor fi transferate în cadrul finanțării din perioada 2022-2024.

Potrivit unui proiect de act normativ, sumele care pot fi solicitate de la bugetul de stat, aferente cotei de finanțare, vor fi diferențiate în funcție de stadiul realizării lucrărilor de intervenție (fisier atasat).

În vederea includerii în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2022-2024, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, autoritățile administrației publice locale vor transmite Ministerului Dezvoltării solicitări cuprinzând necesarul de sume.

Având în vedere faptul că o parte din blocurile de locuințe sunt finalizate la acest moment, se instituie posibilitatea efectuării de transferuri de sume de la bugetul de stat și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual, în situația în care acestea au fost decontate de autoritățile administrației publice locale, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs.

Pentru blocurile de locuințe la care au fost finalizate lucrările de intervenție, inclusiv a celor pentru care nu au fost încheiate procese-verbale de recepție, sumele care se pot solicita de la bugetul de stat sunt aferente lucrărilor executate, precum și celor executate după expirarea contractului, după caz.

Servicii de proiectare de peste 15 mil euro: numai doua oferte

Acestea cuprind sumele aferente ajustărilor aplicate prețurilor în baza prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul.

Pentru aceste blocuri se mențin cotele aferente contribuției de la bugetul de stat pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție.

* Pentru blocurile de locuințe la care nu au fost finalizate lucrările de intervenție, sumele care se pot solicita de la bugetul de stat sunt aferente restului de executat existent la data de 31 decembrie 2021. La acesta se adaugă, dacă este cazul, sumele aferente lucrărilor executate anterior datei menționate și pentru care nu au fost efectuate transferuri în baza contractului de finanțare multianual 2019-2021. Sumele se actualizează conform prevederilor legale și/sau contractuale, după caz.

În cazul blocurilor de locuințe pentru care nu erau încheiate contracte de execuție lucrări la data de 31 decembrie 2021, sumele care se pot solicita de la bugetul de stat se stabilesc în baza documentației tehnico-economice sau a devizului general actualizat după atribuirea contractului de execuție lucrări, după caz.

Pentru blocurile de locuințe la care nu au fost finalizate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice, cotele contribuției de la bugetul de stat pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție sunt cele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus