Oferte locuri de munca top

Proiectele de eficienta energetica din POIM, neeligibile pentru fazare

În cadrul POIM este în derulare apelul de proiecte pentru proiecte de investiții pentru producerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei.

Proiectele depuse de operatori regionali de apă, pâna la data limita de 15 februarie 2023, sunt în prezent în etapa de evaluare / contractare / implementare.

Conform ghidului de finanțare, data de finalizare a proiectelor nu trebuie să depășească 31 decembrie 2023.

Apelul este aferent Axei Prioritare 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

Proiectele promovate de operatorii regionali care obțin finanțare din Obiectiv Specific 11.1 POIM nu îndeplinesc, la acest moment, condițiile pentru etapizare (fazare) în Programul operațional Dezvoltare Durabilă – PDD, se arată într-o notă de informare emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În vederea etapizării proiectelor care nu pot fi finalizate fizic sau implementate integral până la data de 31 decembrie 2023, data limită de eligibilitate a cheltuielilor din POIM, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021.

Contracte de peste 1,5 mld lei, ofertate de mari constructori

În cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021 -2027, aprobat de Comisia Europeană, prin Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu, Măsura 1. Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată se pot promova proiecte integrate care includ, alături de celelalte măsuri enumerate în cadrul PDD și operațiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul operatorilor regionali.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus