Oferte locuri de munca top

Proiectele de dezvoltare a rețelelor de gaze naturale, in evaluare

219 proiecte, depuse în cadrul apelului POIM Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, se află în diverse stadii ale evaluării.

Evaluarea se derulează în două etape: etapa conformității administrative și de eligibilitate, respectiv etapa tehnică și financiară. După fiecare etapă solicitantul este informat cu privire la admisibilitatea sau respingerea aplicației depuse.

Concret, cererile de finanțare depuse în prima lună a apelului, respectiv în prima sesiune de evaluare, admise în urma etapei de verificare administrativă și a eligibilității, intră în etapa de evaluare tehnico-economică.

Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte și se încadrează în bugetul limită de contractare al apelului intră direct în etapa de contractare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Dacă în urma acestei prime etape de evaluare, bugetul limită de contractare al apelului nu este utilizat integral, are loc a doua sesiune de evaluare, după expirarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare.

Începând cu luna martie 2021 este în curs de desfășurare cea de a doua etapă a procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului POIM/8/2/ Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, proiectele fiind evaluate în ordinea cronologică a depunerii.

În această a doua sesiune de evaluare, proiectele care au obținut un punctaj cuprins între 50 și 80 de puncte în prima sesiune de evaluare intră în competiție cu proiectele depuse începând cu a doua lună a perioadei de depunere.

De asemenea, cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnico-financiară.

Proiectele care vor obține cel puțin 70 de puncte (care pot fi proiecte depuse atât în prima lună cât și în a doua lună) și care se vor încadra în bugetul limită de contractare al apelului vor intra direct în etapa de contractare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

În situația în care, după încheierea celei de a doua sesiuni de evaluare, mai există alocare disponibilă, proiectele care au obținut cel puțin 50 de puncte și care se vor încadra în bugetul limită de contractare al apelului vor intra direct în etapa de contractare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Calendarul estimativ al procesului de evaluare este următorul:

* Prima etapa de evaluare: finalizată în martie 2020. În cadrul acesteia au fost depuse 24 de proiecte dintre care 10 au fost aprobate, iar 14 respinse.

* Cea de a doua etapă de evaluare (administrativă și tehnico-economică) – a început în martie 2021. În cadrul acestei etape, un număr de 219 proiecte se află în diverse stadii ale evaluării. Timpul estimativ de finalizare: decembrie 2021.

* Publicare rezultat pentru cele 219 proiecte: decembrie 2021.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus