Oferte locuri de munca top

Proiectele de apa-canal, etapizate in PDD, vor evita blocarea platilor

Corecțiile financiare vor fi suportate din bugetul de stat, astfel încât să acopere contractele de achiziție publică finanțate din Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027.

În acest sens Guvernul va aproba o Ordonanță de Urgență, eliminând astfel riscul  blocării unor componente importante ale PDD.

Astfel, pentru contractele de achiziție publică/contractele de achiziție sectorială, încheiate de beneficiarii Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, a căror procedură de atribuire a făcut obiectul verificării la nivel național, plata corecțiilor financiare și a sumelor aferente reducerilor financiare va fi asigurată din bugetul de stat.

În prezent, legea permite suportarea de la bugetul de stat a creanţelor bugetare rezultate din corecţiile financiare aplicate pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, finanțate prin POIM.

În cadrul Programului operaţional Infrastructură Mare 2014- 2020 un număr de 32 de proiecte din sectorul de apă și apă uzată, în valoare de peste 6,7 miliarde de euro din care au fost certificate cheltuieli de numai aproximativ 2 miliarde euro în perioada de programare 2014- 2020, nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate aferentă perioadei de programare.

Autorităţile române au convenit cu Comisia Europeană etapizarea acestora astfel încât a doua etapă a proiectelor să fie implementată în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2020-2027 (PDD).

Etapa a doua a acestor proiecte, finanţată prin PDD, include contractele de servicii, furnizare şi lucrări atribuite în cadrul Programului operaţional Infrastructură Mare 2014- 2020 şi preluate integral sau parţial în cadrul PDD.

Noua OUG este necesară pentru a evita blocarea plăţilor către beneficiarii POIM din sectorul de mediu ale căror proiecte sunt etapizate în Programul Dezvoltare Durabilă 2021- 2027.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus