Solplanet x AeroFix

Proiecte transfrontaliere in domeniul energiei: un nou apel lansat

Comisia Europeană a lansat un nou apel pentru obținerea statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei.

Departamentul DG ENER din cadrul Comisiei Europene a anunțat începerea procesului de adoptare a celei de-a doua Liste a Proiectelor de Interes Comun, conform Regulamentului UE privind Rețelele Transeuropene de Energie începând din luna septembrie.

Lista PIC va include și proiecte de Interes Reciproc, promovate de state membre ale Uniunii Europene în cooperare cu țări terțe în temeiul scrisorilor din partea guvernelor țărilor afectate în mod direct sau al altor acorduri fără caracter juridic obligatoriu.

Regulamentul TEN-E revizuit stabilește un nou cadru pentru dezvoltarea și integrarea rețelelor transeuropene de energie, având ca scop îmbunătățirea securității aprovizionării, sustenabilității și inovației în sectorul energetic.

Cea de-a doua listă PIC va identifica proiecte esențiale de infrastructură energetică care vor beneficia de proceduri de autorizare simplificate și acces potențial la finanțare prin intermediul mecanismului CEF.

Regulamentul 2022/869 este aplicabil următoarelor categorii de proiecte:

* pentru Proiectele de Interes Comun (PIC) sunt eligibile proiecte din următoarele domenii

– Electricitate: rețele de transport, rețele offshore radiale/hibrid și stocare;

– Rețele electrice inteligente;

– Hidrogen: transport, stocare;

– Electrolizoare;

– Rețele și stocare pentru Dioxid de Carbon;

– Rețele inteligente de gaz.

* Pentru Proiectele de Interes Reciproc (PIR) sunt eligibile proiecte din următoarele domenii

– Electricitate: transport, rețele offshore hibride;

– Hidrogen: transport;

– Rețele și stocare pentru Dioxid de Carbon.

Procesul va fi inițiat în septembrie 2024, iar depunerea proiectelor se va finaliza în noiembrie – decembrie 2024.

Proiectele vor fi evaluate până în noiembrie 2025 și vor fi anunțați finaliștii în ultimele două luni din anul viitor.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2022/869, proiectele selectate ca fiind PIC/PIR pot beneficia de o serie de avantaje: devin parte integrantă din planurile regionale relevante de investiții în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2019/943 precum și din planurile naționale relevante de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, în conformitate cu articolul 51 din Directiva (UE) 2019/944 și din alte planuri naționale privind infrastructura, după caz.

Proiectele respective de interes comun dobândesc cel mai înalt grad de prioritate posibil în cadrul fiecăruia dintre aceste planuri și pot beneficia de finanțare europeană nerambursabilă.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus