Oferte locuri de munca top

Proiecte portuare, finantate prin POIM

Începând cu luna martie se va redeschide apelul de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare.

Proiectele cu impact Solidarity Lane vor putea cere finanțare până la data de 27 martie 2023.

Lista proiectelor eligibile POIM 2014 – 2020 va fi completată astfel în Ghidul Solicitantului:

* Îmbunătățirea conexiunii feroviare în Port Bazin Nou – Galați (Beneficiar: APDM Galați)

– Extinderea căii ferate cu ecartament larg cu 700 de metri liniari

* Creșterea capacității de trafic a canalului Sulina (AFDJ Galați)

– Instalarea semnalizării plutitoare în zonele critice pentru navigație;

– Corectarea limitelor canalului;

– Trasarea rutei optime pentru navigare;

– Îmbunătățirea managementului de trafic (achiziție de echipamente tehnice + training).

* Proiectare și execuție drum și parcare zona cheu fluvio-maritim, Port Constanța (Beneficiar: APM Constanța)

– Construire parcare tampon în zona de tranziție ce conectează Poarta 7 cu Cheiul 5 și cu zona debarcaderului maritim-fluvial.

* Parcare Port Zona Sud – execuția lucrărilor (Beneficiar: APM Constanța)

Viitor parc eolian, in planul unui producator de ciment

– Construire parcare camioane în zona de sud a portului (propunere includere APMC.

Proiectele menționate vor fi depuse în cadrul Apelului de proiecte aferent OS 1.3 pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core (beneficiari publici și privați) proiecte noi de investiții Cod apel: POIM/642/1/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală.

Lista de proiecte poate fi modificată ulterior prin decizia directorului general DGPET.

Nu vor fi acceptate alte proiecte sau alți beneficiari în afara celor menționate.

Orice alte proiecte depuse inclusiv de beneficiarii menționați în afara celor prevăzute vor fi considerate nedepuse și nu vor fi evaluate.

Revizuirea ghidului solicitantului conform celor mai sus menționate nu aduce atingere și nu impietează implementarea proiectelor contractate până în prezent în cadrul OS 1.3 și 2.4.

Revizuirea datei apelului nu are impact asupra valorii alocate a apelului. Proiectele menționate vor fi finanțate din cadrul alocării existente.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus