Solplanet x AeroFix

Proiecte de peste 100 mil lei, aprobate de Guvern

Două mari proiecte de investiții, în valoare de peste 100 milioane lei, au fost aprobate ieri de Guvern.

Primul proiect vizat are o valoare de peste 21 milioane lei și are în vedere dublarea liniei de cale ferată pe tronsonul Mogoșoaia – Balotești și asigurarea Punctului de Oprire ”Otopeni”.

Astfel, potrivit  indicatorilor tehnico-economici, sunt prevăzute următoarele îmbunătăţiri:

* dezvoltarea și extinderea legăturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin inter conectarea aeroportului cu întreaga rețea de cale ferată a României și cu rețeaua europeană de transport TEN-T, precum şi conexiunea cu modurile de transport urban (metrou, tramvai,etc.);

*creșterea capacității de circulație de la 40 perechi de trenuri / zi la 171 perechi de trenuri / zi, cu viteza maximă de circulație de 100 km/h;

* realizarea Punctului de Oprire Otopeni ce include construcție nouă amplasată adiacent unui peron nou ce se va construi, scări fixe, două scări rulante și lift pentru persoane cu dizabilități va asigura condiții de atragere a traficului decălători nu numai în relația directă cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă(plecări-sosiri) ci și prin conectarea transportului feroviar cu cel auto (DN1)și asigurarea unei legături rapide cu centrul capitalei pentru locuitorii zonelor limitrofe (localitatea Balotești).

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie.

Dublarea liniei de cale ferată pe tronsonul Mogoșoaia – Balotești și asigurarea Punctului de Oprire ”Otopeni” reprezintă primă etapă în asigurarea conexiunii feroviare între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

În prezent, linia de cale ferată pe care se desfășoară circulația feroviară între stațiile Mogoșoaia si Balotești este linie simplă, neelectrificată. Pe acest interval se află patru podețe și trei pasaje inferioare, o trecere la nivel, instalații de semnalizare și de telecomunicații care vor fi supuse, de asemenea, lucrărilor de reparare sau refacere pentru a putea fi realizată dublarea liniei și pentrua fi asigurat traficul suplimentar de trenuri în condiții de siguranță.

Valoarea totală a investiției este de peste 82,6 milioane lei (inclusiv TVA), din care 57,6 milioane lei sunt prevăzute pentru lucrările de construcții – montaj. Durata investiției este estimată la 20 de luni.

Au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Sibiu – Pitești

Principalele modificări constau în investigarea terenului și studierea unui traseu cât mai optim, având în vedere constrângerile zonei din punct de vedere topografic, geografic, geotehnic, hidrografic și a declarării unor noi situri protejate natural și cultural. Totodată, motivele care stau la baza acestor modificări sunt dezvoltările socio-economice și creșterea considerabilă a traficului de mărfuri, turistic și de pasageri.

Pentru stabilirea variantei optime de traseu au fost analizate șapte variante, cea selectată stabilindu-se în baza unei analize multi criteriale, care a avut în vedere: reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea cheltuirii eficiente a resurselor financiare, gestionarea impactului asupra mediului, îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și siguranță a traficului etc.

Traseul selectat coincide în cea mai mare parte cu traseul studiului din 2008.

În urma revizuirii proiectului, traseul autostrăzii are o lungime totală de 122,11 km, proiectul acesta fiind împărțit în 5 secțiuni.

 

 

Citiți și:

A fost aprobata construirea unui mare ansamblu comercial

Proiect cu 150 apartamente, in pregatire

Viitor mare complex sportiv, in provincie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus