Oferte locuri de munca top

Proiecte de investitii de 42 mld euro au fost prioritizate

Proiectele de investiții publice semnificative au fost prioritizate de Guvern, acestea urmând să fie luate în calcul în procesul de elaborare a legii bugetului de stat pe anul 2024. (liste atașate la finalul știrii)

Astfel, în procesul de prioritizare, nouă ordonatori principali de credite au transmis informații cu privire la 221 de proiecte de investiții publice semnificative.

Restul de finanțat pentru finalizarea acestora de 208,34 miliarde lei, adică aproape 42 miliarde de euro.

Dintre acestea, 62 sunt proiecte ale căror lucrări de execuție sunt finalizate (stadiul fizic 100%) însă nu sunt închise financiar, fiind necesare plăți pentru sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri, etc.

Ministerul Transporturilor: 108 proiecte

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se situează pe primul loc cu un număr de 108 proiecte de investiții publice semnificative aflate în diferite stadii de implementare, având o valoare actualizată totală de 251,6 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizare de 180,36 miliarde ei (aproape 36,3 miliarde euro).

Separat de acestea, 60 de proiecte au lucrările de execuție finalizate, cu un rest de finanțat în valoare de 5,6 miliarde lei.

Alocările bugetare în anul 2023 aferente acestor proiecte sunt în sumă de 405,6 milioane lei.

Ministerul Mediului: 13 proiecte

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor gestionează un număr de 13 proiecte aflate în diverse stadii de implementare cu o valoare actualizată totală de 7,2 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 4,84 miliarde lei. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2023 este de 430 milioane lei.

Proiectul ”Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, jud. Mureș” este finalizat (100% fizic) însă nu este închis financiar fiind necesare plăți pentru derularea contractului de asistență juridică privind exproprierea terenurilor.

Peste 65 mil euro, pentru modernizarea unor tronsoane de DJ

Ministerul Dezvoltării: 21 proiecte

Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației gestionează un număr de 21 proiecte, cu o valoare actualizată totală de aproape 5,03 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 4,3 miliarde lei, din care 10 proiecte sunt noi și 11 proiecte se află în implementare.

Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2023 este de 526 milioane lei.

Ministerul Sănătății: 9 proiecte

Ministerul Sănătății gestionează un număr de 9 proiecte semnificative, cu o valoare actualizată totală de 9,93 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 9,4 miliarde lei, din care opt proiecte sunt în derulare și unul este proiect nou. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2023 este în valoare de 412,36 milioane lei.

Ministerul Justiției: două proiecte

Ministerul Justiției gestionează un număr de două proiecte semnificative, cu o valoare actualizată totală de peste 1,17 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 1,16 miliarde lei. Alocarea bugetară aferentă acestora în anul 2023 este de 6,3 milioane lei.

Din perspectiva valorii totale a restului de finanțat până la finalizarea proiectelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii deține, în continuare, cea mai ridicată pondere, urmat de Ministerul Sănătății.

Guvernul a aprobat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, conform OUG nr. 88/2013,  în vederea includerii acestora în proiectul de buget pentru anul 2024.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus