Oferte locuri de munca top

Proiecte de infrastructura: noi masuri pentru a nu pierde finantarea europeana

Noi măsuri au fost propuse spre a fi adoptate în regim de urgență pentru a evita întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile și pentru a nu pierde finanțarea (proiectul legislativ este atașat la finalul știrii)

Valoare mai mică pentru încheierea actelor adiţionale

Condiţia pentru încheierea actelor adiţionale de majorare a valorii eligibile va fi scăzută de la 75% la 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR. Pentru proiectele care sunt structurate în faze, procentul de 50% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei.

De asemenea, în condițiile în care unitățile administrative-teritoriale au încheiat acte adiționale la contractele în desfășurare, acestea vor putea solicita AMPOR majorarea valorii eligibile a cheltuielilor alocate în cadrul proiectului după utilizarea unui procent de 50% din valoarea eligibilă alocată respectivului partener.

Ajustarea devizelor, posibilă și la modificarea contractelor de finanțare

Ajustarea devizelor generale în baza OUG nr. 64/2022 va putea fi realizată și la momentul modificării contractelor de finanțare.

Lucrari ingineresti de peste 26 mil euro, ofertate de o singura firma

Modificarea ține cont de crizele mondiale existente începând cu anul 2020, de când prețurile unitare ce compun devizul general al investițiilor au crescut foarte mult, beneficiarii fiind de multe ori puși în imposibilitatea de a putea contracta lucrările în baza valorilor aferente documentațiilor întocmite și depuse în cadrul cererilor de finanțare. Deși OUG nr. 64 / 2022 reglementează specific aceste situații prin posibilitatea ajustării devizelor generale, o parte din beneficiari au lansat procedurile de achiziție după publicarea ordonanței, utilizând valori actualizate la faza de SF/DALI/Proiect Tehnic de Execuție, altfel decât în baza OUG  nr. 64/2022, dar care implicit reflecta creșterile de prețuri de pe piață.

 

 

Descărcați aici proiectul complet

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus