Oferte locuri de munca top

Proiectarea Ocolitoarei Pitesti Vest primeste finantare

Proiectarea Variantei de Ocolire Pitești Vest va primi finanțare din fonduri europene nerambursabile. În acest sens, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Ministerul Transporturilor, au semnat recent contractul de finanțare.

În ianuarie anul acesta a fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Prefezabilitate și a Studiului de Fezabilitate pentru “Varianta de Ocolire Pitești Vest”, de către CNAIR cu firma TPF Inginerie SRL București, pentru suma de 2.732.885 lei, fără TVA. Durata contractului este de 17 luni.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Realizarea studiului de prefezabilitate (Faza I);
  2. Realizarea studiului de fezabilitate (Faza a II-a);
  3. Întocmirea documentației suport și asistență tehnică acordată beneficiarului pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare;
  4. Asigurarea asistenței tehnice necesară beneficiarului în perioada întocmirii documentației.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv între 1 ianuarie 2021 și 31 iulie 2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 3.408.262 de lei, din care: 85% contribuția Uniunii Europene – 2.449.202 lei și 15% contribuția proprie – 432.212 lei.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 2  Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficientObiectiv specific 2.2 – Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere – proiecte noi de investiții.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus