Oferte locuri de munca top

Proiectarea constructiilor se va face dupa noi reguli

Proiectarea construcțiilor cu pereți structurali de beton armat se va face după noi reguli începând din luna martie.

Aceasta pentru că vor intra în vigoare noi reglementări tehnice privind codul de proiectare a construcțiilor de acest tip.

(fișier atașat la finalul știrii)

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări va fi abrogat Codul de proiectare CR 2-1-1.1/2013.

Noile prevederi se aplică la proiectarea de beton armat pentru clădiri noi cu următoarele alcătuiri:

* structuri cu pereți izolați;

* structuri cu pereți cuplați;

* structuri duale.

Nu se aplică proiectelor de investiții pentru care se realizează măsuri de renovare energetică ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a noului ordin.

Lucrari rutiere de peste 46 mil euro vor fi atribuite

De asemenea, nu se aplică pentru proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții pentru care au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a noului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

Nu se aplică obiectivelor ale  ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a noului ordin ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

Noile reglementări nu se aplică obiectivelor de investiții pentru care a fost aprobată finanțarea.

Contracte de peste 590 mil euro, cu numai patru oferte

 

Descarcati aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus