Oferte locuri de munca top

Proiectare pentru modernizarea a 76 de km drum județean

Sunt în derulare proceduri de achiziție pentru realizarea documentațiilor de proiectare necesare reabilitării unor drumuri județene din Brașov.

Proiectele însumează proiectarea modernizării a peste 76 de km de drum care se află în zona metropolitană Brașov și Țara Făgărașului. Suma totală a contractelor se ridică la aproape 3 milioane de lei.

Proiectarea modernizării a peste 58 km drumuri judeţene din jurul Braşovului

O procedură de achiziţie publică vizează întocmirea studiilor şi proiectelor necesare pregătirii documentaţiilor pentru accesarea de fonduri europene, cu ajutorul cărora CJ Braşovc va continua lucrările de modernizare a reţelei de drumuri judeţene pe care o administrează.

Astfel, şapte operatori economici au depus ofertele pentru atribuirea contractului privind Servicii de proiectare cu fazele DALI şi Proiect Tehnic, inclusiv studii de teren şi alte studii specifice, documentaţii-suport pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizaţii şi verificarea proiectului de către verificatori atestaţi pentru obiectivul de investiţii. Proiectarea va fi necesară pentru modernizarea și reabilitarea DJ 103 B Săcele (DN 1 A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN 10) – limită de judeţ Covasna km 0+490–15+800, DJ 103 A km 11+000–12+000, DJ 112 A Hărman (DN 11) – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73 A km 0+000–38+980 și DJ 112 B Cristian (DN 73) – Vulcan (DJ 112 A) km 2+151–5+030.

Ofertele se află în procedură de evaluare.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 2.274.790 lei fără TVA.

Din această sumă,

* 620.420  lei vor fi cheltuieli cu studiile necesare (studiu topografic, studiu hidrografic, studiu trafic, studiu geo),

* 168.067 lei reprezintă cheltuieli pentru documentații-suport şi obținere avize, acorduri, autorizații necesare proiectului,

* 1.186.302,52 lei cheltuieli de proiectare şi inginerie (expertiză drumuri, expertiză poduri, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect tehnic şi detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectului), iar

* 300.000 lei sunt alocate pentru asistența tehnică din partea proiectantului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, a declarat: „Toate aceste documente de proiectare, studii, avize şi autorizaţii obţinute ne vor da posibilitatea să accesăm fonduri europene nerambursabile cu ajutorul cărora să reabilităm şi să modernizăm aceste tronsoane de drumuri judeţene din jurul municipiului Braşov, a căror lungime însumează 58,169 km. Este vorba despre drumul care face legătura între Săcele (DN 1 A), Tărlungeni, Budila, Teliu, până la limita cu judeţul Covasna (15,310 km), care continuă cu un kilometru din drumul judeţean 103 A. Urmează apoi traseul Hărman, Bod, Hălchiu, Codlea, Vulcan, DN 73 A, pe o lungime de 38,980 km şi mai include un segment rutier între Cristian şi Vulcan, în lungime de 2,879 km”.

In ce stadiu se afla autostrazile A7 si A8

Intenţia conducerii județului este ca pe întregul traseu de peste 58 de km al acestor drumuri judeţene să fie modernizată structura rutieră cu tot ce înseamnă carosabil, acostamente, drumuri laterale, trotuare şi stații de transport public, să fie refăcute rigolele, reţeaua de canalizare pluvială, podurile, podeţele şi să fie realizate lucrările de siguranță circulației prin montarea de parapete de protecție, marcaje, stâlpi rutieri, indicatoare rutiere pe console alimentate cu celule fotovoltaice, oglinzi rutiere şi benzi rezonatoare.

CJ Brașov a desemnat proiectantul pentru modernizarea drumului judeţean de la Voila

O altă procedură de achiziţie gestionată de Consiliul Judeţean Braşov a fost cea privind „Servicii de proiectare pentru faza DALI, inclusiv studii de teren şi alte studii specifice, documentaţii-suport pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizaţii şi verificarea documentațiilor de către verificatori de proiecte atestati pentru «Expertiză tehnică şi DALI Reabilitare DJ 105 km 0+000–18+843 – Voila (DN 1) – limită de judeţ Sibiu»”. Valoarea totală estimată de autoritatea contractantă a fost de 629.000 lei fără TVA.

Două firme au depus oferte, iar comisia de evaluare a declarat câştigătoare oferta TQM Management SRL, care a avut o propunere financiară de 545.000 lei fără TVA.

Firma urmează să apeleze la opt subcontractori.

Contractul include studiul geotehnic, studiul hidrologic, ridicarea topografică cu obţinerea vizei OCPI/ANCPI, expertiza tehnică, documentaţiile tehnice necesare obţinerii de avize, acorduri, autorizaţii la faza DALI, verificarea tehnică a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi acordurilor, obținerea avizelor, acordurilor, identificarea reţelelor de utilități existente pe traseul drumurilor județene, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) cu elemente de SF (proiect mixt).

Ce firme vor moderniza 43 km drum judetean in Bistrita-Nasaud

Proiectul de reabilitare a drumului judeţean de la Voila până la limita cu judeţul Sibiu, pe o lungime de 18,843 km, prevede construirea unor tronsoane rutiere noi, şi anume ocolitoarele localităţilor Cincşor şi Cincu, necesare pentru devierea traficului greu care afectează structura de rezistenţă a imobilelor din cele două sate.

Pentru aceste rute ocolitoare, Consiliul Județean Braşov solicită ca documentaţia de proiectare să fie întocmită la nivel de studiu de fezabilitate, urmând să cuprindă identificarea coridoarelor de expropriere. Dacă este cazul, va fi făcută și documentaţia necesară exproprierii imobilelor și suprafețelor suplimentare, precum şi intabularea acestora în proprietatea Județului Brașov.

Proiectul pe care administraţia judeţeană îl are în vedere pentru acest tronson rutier vizează modernizarea părţii carosabile, a trotuarelor şi a traseelor pietonale, amenajarea stațiilor de autobuz și a parcărilor, amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale, a podurilor şi a podeţelor, realizarea de piste de biciclete, asigurarea evacuării apelor de pe suprafaţa carosabilă, amenajarea acceselor la proprietăți, amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată simplă şi relocarea reţelelor de utilităţi publice, în cazul în care acest lucru este necesar.

Pentru implementarea acestui proiect investiţional, administraţia judeţeană va căuta să acceseze alte surse de finanţare în afara bugetului propriu, respectiv fondurile guvernamentale.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus