Oferte locuri de munca top

Programul Sanatate: Criteriile de selectie a proiectelor

Urmează să fie aprobate în regim de urgență mai multe măsuri privind proiectele de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate.

Astfel, vor fi stabilite criteriile de selecție a proiectelor de investiții publice ce vor fi finanțate (document atașat la finalul știrii).

Conform proiectului de act normativ, asistența financiară rambursabilă pentru asigurarea cofinanțării proiectelor de infrastructură de sănătate va fi contractată de către Statul Român prin Ministerul Finanțelor și nu poate depăși valoarea maximă de 3 miliarde euro.

Aceasta va fi utilizată pentru proiectele de investiții specifice acțiunilor:

* Investiții de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orășenești și municipale aferente Priorității 2 din Programul Sănătate, ce cuprinde:

– lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 75 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi municipale;

– lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi și dotare, minim 5 milioane euro și maxim 45 milioane euro pentru unitățile sanitare cu paturi orășenești;

Blocuri turn, intr-un nou ansamblu din Capitala

* Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene/ județene de urgență; spitale monospecialitate aferente Priorității 4 din Programul Sănătate – minim 5 milioane euro și maxim 500 milioane euro pentru:

– lucrări de extindere pentru clădiri, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare cu echipamente medicale specifice, inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare;

– lucrări de construcții noi, inclusiv dotarea cu echipamente medicale specifice inclusiv măsuri de tranziție verde și digitalizare.

Beneficiarii proiectelor de infrastructură de sănătate selectate la finanțare în cadrul apelurilor de selecție vor asigura o contribuție proprie în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și  acoperirea diferenței de finanțare pentru proiectele a căror valoare totală depășește limitele prevăzute.

Programul beneficiază de un buget total de 5,88 miliarde de euro.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus